Projekt mot narkotika på Sofielund prisades

Fr. v. Freddy Nilsson, Hjalmar Falck, Andreas Schönström, Andy Roberts, Anna-Karin Ivert, Jan Svärd och Karl Kronkvist är alla representanter för Sofielundsprojektet.
Fr. v. Freddy Nilsson, Hjalmar Falck, Andreas Schönström, Andy Roberts, Anna-Karin Ivert, Jan Svärd och Karl Kronkvist är alla representanter för Sofielundsprojektet.

På Södra Sofielund har man de senaste åren arbetat målmedvetet för att få bort narkotikabrottsligheten.

Ett arbete som uppmärksammats - och nu prisats av Brottsförebyggande rådet.

– Vi har fått bort de slumfastighetsägare som fanns i området, säger Hjalmar Falck, verksamhetschef Fastighetsägare BID Sofielund.

Sedan 1998 har Sverige skickat ett bidrag till European Crime Prevention Award (ECPA). Tävlingen utser det bästa brottsförebyggande arbetet i EU-länderna, med syftet att sprida erfarenheter av framgångsrikt arbete inom brottsförebyggandet. Årets tema för tävlingen är ”Förebygga narkotikarelaterad ungdomsbrottslighet” och när juryn - bestående av representanter från Brottsförebyggande rådet (BRÅ), Centralförbundet för alkohol och narkotika, Folkhälsomyndigheten, polisen samt Sveriges kommuner och landsting - skulle utse årets svenska vinnare blev det ”Sofielundsprojektet”.

– De nominerade verksamheterna kan ha som mål att minska brottslighet och ordningsstörningar som är relaterade till unga människors drogmissbruk eller att förbättra allmänhetens trygghet i offentliga miljöer, sa Madeleine Blixt, ordförande i ECPA-juryn, i samband med prisutdelningen.

I motiveringen för ”Sofielundsprojektets” seger lyftes det fram att de vänt den negativa utvecklingen med kriminalitet på Södra Sofielund, att flera insatser gjorts, att nyrekryteringen till kriminalitet och narkotikamissbruk minskat samt samarbetet som lokala aktörer haft.

”Fastighetsägarna är en framgångsfaktor”

Arbetet på Sofielund har bedrivits av Fastighetsägare BID Sofielund i samarbete med Malmö universitet, Polisområde Malmo och Malmö stad. Projektet började med forskning 2013 och det praktiska arbetet tog fart två år senare.

– Jag tycker det är jätteuppmuntrande. Det här tycker jag stärker det här med att vi samverkar och det stärker också fastighetsägarnas roll i ett sånt här samarbete. För fastighetsägarna är en framgångsfaktor när vi ska rusta upp vad vi kallar för socialt utsatta områden, säger Hjalmar Falck, verksamhetschef Fastighetsägare BID Sofielund.

Kriterierna som de nominerade var tvungna att uppfylla var att verksamheten var utvärderad eller uppföljd samt att den helst skulle visa på ett resultat, att verksamheten skulle ha samverkan mellan olika aktörer, verksamheten skulle gärna vara innovativ och verksamheten skulle om möjligt gå att upprepa av andra organisationer i andra medlemsländer.

Får 400 000 från BRÅ

Efter att ha uppfyllt kriterierna och belönats med segern prisades ”Sofielundsprojektet” med en prischeck på 20 000 kronor och får även åka på en konferens i Helsingfors i samband med den europeiska finalen. Det största tillskottet får de dock från BRÅ - som tilldelar projektet 400 000 kronor för att kunna fortsätta sin forskning med hjälp av kriminologer.

Den viktigaste rollen i ”Sofielundsprojektet” menar de inblandade att fastighetsägarna har.

– Vi har fått bort de slumfastighetsägare som fanns i området, de här kaptitalförvaltarna som fanns i området, som missbrukade sin ställning som fastighetsägare. Vi har 160 fastighetsägare i Sofielund. Bara i Södra Sofielund, som är det område vi pratar om, fanns det 59 stycken varav 10–15 var rena kapitalförvaltare och slumägare. På tio månader lyckades vi få bort dem och alla andra fastighetsägare har dragit ett enormt strå till stacken genom att säkra upp sina kåkar, säger Hjalmar Falck och berättar om det arbete ägarna gjort för att bättra på tryggheten på Södra Sofielund.

Slumområde för tio år sedan

– Pratar man om slum i Sverige så kan man tänka att det inte finns, i de formerna som man tänker rent visuellt, men när man tittar på hur Södra Sofielund och Seved såg ut för tio år sedan så var det verkligen slumfastigheter i många delar. Det var väldigt nedgånget, de kriminella nätverken tog hela fastigheter i sin besittning och folk som bodde i området var i princip fångar i sina egna hem och kunde inte röra sig fritt, säger Freddy Nilsson, kommunpolis.

Förutom fastighetsägarnas roll har även de polisiära och sociala insatserna spelat en viktig roll för att minska den narkotikarelaterade ungdomsbrottsligheten.

– Vi har sett att den öppna droghandeln nästan försvunnit totalt. Vi har mycket, mycket lite kvar och då rör det sig om några enstaka fastigheter. Så vi kan inte säga att vi löst allting, för vi har fortfarande drogverksamhet inne i källare men vi har ingen öppen droghandel ute längre och vi har ingen kriminell återväxt heller, säger Falck.

”Inte så att alla kriminella försvunnit””

Även om en del personer fortsatt med kriminell verksamhet både på Södra Sofielund och i andra delar av Malmö har pådrivandet från fastighetsägarna gjort att många i området övergett den kriminella banan.

– Tittar man på Seved, som är ett särskilt utsatt område, och jämför det med andra särskilt utsatta områden i Malmö men även i Sverige så har vi en väldigt liten kriminell tillväxt. Sen är det absolut så att vissa av de individerna som vi haft problem med genom åren är fortfarande kriminella. Det är inte så att alla kriminella försvunnit inne på Seved och området brottas fortfarande med problem, men det är viktigt att lyfta fram det goda arbetet som i detta fallet Fastighetsägare Sofielund tillsammans med Polisen, Malmö stad och Malmö universitet gör, säger Freddy Nilsson.

Den europeiska finalen av årets ECPA arrangeras i Helsingfors den 12 december.

Tanken är nu att ”Sofielundsprojektet” ska ha en mentorsroll för ett liknande projekt som ska starta upp på Möllevången.

Publisert:

LÄS VIDARE