Studie: Så påverkas barn av corona

Kinesiska forskare har studerat 171 barn

Uppgifter om hur covid-19 slår mot unga har varit begränsade. Nu har man i en ny studie från Kina kikat på symtom och sjukdomsförlopp hos 171 infekterade barn.
Uppgifter om hur covid-19 slår mot unga har varit begränsade. Nu har man i en ny studie från Kina kikat på symtom och sjukdomsförlopp hos 171 infekterade barn.

Barn tycks klara coronaviruset bättre än vuxna.

En ny studie på 171 infekterade barn i Wuhan, Kina, visar att de får ett mildare sjukdomsförlopp.

– Det är ju slående att så få barn behöver intensivvård mitt i drabbade Wuhan, säger Olof Hertting, biträdande överläkare på barninfektion, Karolinska universitetssjukhuset.

Att äldre och personer med underliggande sjukdomar drabbas hårdare av coronaviruset har statistik över dödsfall i världen visat. Uppgifter om hur covid-19 slår mot de allra yngsta har varit begränsade även om det har indikerats att barn verkar klara sig lindrigare.

Vad gäller barn har enbart ett fåtal dödsfall rapporterats världen över. Italien som har varit ett av de hårdast drabbade länderna i Europa, med över 3 000 döda, har inget registrerat dödsfall under 30 år. Nya siffror från USA:s nationella folkhälsomyndighet visar dock att unga vuxna kan bli allvarligt sjuka av viruset och behöva intensivvård.

Med och utan symtom

En ny studie från Kina visar att mindre än 1 procent av de smittade i Kina varit barn yngre än 10 år. Den är gjord på 72 314 fall och framtagen av the Chinese Center for Disease Control and Prevention, och publicerad i ”The New England journal of medicine”.

För att utvärdera sjukdomens förlopp på barn har forskare granskat symtomen på de som insjuknat och behandlats i staden för virusets epicentrum: Wuhan. Närmare bestämt på Wuhan Children’s Hospital där enbart personer under 16 år behandlas.

Både barn med symtom och utan symtom – men som alla varit i kontakt med personer som bekräftats smittade med coronaviruset utvärderades. Det var 171 barn (12,3 procent) som var smittade av coronaviruset av 1 391 barn som testades mellan den 28 januari och den 26 februari 2020.

Tre behövde intensivvård

Studien visar bland annat att 41,5 procent av de infekterade barnen fick feber någon gång under sjukdomens förlopp. Andra vanliga symtom var hosta och ont i halsen. 15,8 procent av barnen visade inga symtom på infektion eller lunginflammation.

Tre av barnen var i behov av intensivvård och respirator under sjukhustiden. Alla de tre barnen hade underliggande sjukdomar.

Fram till den 8 mars 2020 hade ett av de 171 barnen avlidit. Barnet var tio månader gammalt, hade underliggande sjukdom och dog fyra veckor efter att det insjuknade och blev inlagt på sjukhuset.

Olof Hertting, biträdande överläkare på barninfektion, Karolinska universitetssjukhuset.
Olof Hertting, biträdande överläkare på barninfektion, Karolinska universitetssjukhuset.

Olof Hertting, biträdande överläkare på barninfektion, Karolinska universitetssjukhuset säger att studien är liten men visar att barnen drabbas lindrigare.

– Det är en dramatisk skillnad mellan vuxna och barn. Studien bekräftar det vi tidigare fått information om från både Kina och Italien med få fall av barn och lindrigare symtom hos de som väl insjuknar.

Av de 171 infekterade barnen var 60,8 procent pojkar. Men enligt Olof Hertting ska dessa siffror inte jämföras med att coronaviruset tycks drabba vuxna män värre än vuxna kvinnor.

– Den något högre andelen pojkar av smittade barn som ses i studien ska man tolka med försiktighet. Vi har i nuläget inga data som säger att pojkar får ett svårare förlopp om de blir sjuka såsom man sett med vuxna COVID-patienter där män verkar överrepresenterade hos de som kräver intensivvård.

Att 65 procent av barnen har lunginflammation, är inte det allvarligt?

– De har bedömt det som lunginflammation, men att 60 procent skulle ha lunginflammation då endast 29 procent är snabbandade och endast 2 procent har nedsatt syresättning i blodet är svårt att förstå. Det blir en definitionsfråga av vad lunginflammation är. Och de beskriver ändå generellt sjukdomsförloppen som milda.

Det här visar studien om de 171 barnen

Publisert:

LÄS VIDARE