Socialminister: ”Vi befinner oss i en ny fas”

Regeringen kommer att fatta nödvändiga beslut, lovar Lena Hallengren

Uppdaterad 2020-03-11 | Publicerad 2020-03-10

För att rädda de mest utsatta måste socialstyrelsen nu sprida information till alla anställda inom äldreomsorgen.

Den som känner sig det minsta sjuk ska vara hemma – men att slopa karensdagen och krav på läkarintyg är inget man ens har diskuterat.

Det var socialminister Lena Hallengrens besked på tisdagskvällen.

Efter Folkhälsomyndighetens beslut att höja risken för allmän spridning i samhället till ”mycket hög” kallade socialminister Lena Hallengren till presskonferens på tisdagskvällen.

– Med det nya beskedet från folkhälsomyndighetens beslut kommer Sverige att gå in i en ny fas och regeringen kommer att fatta nya beslut, vissa för att göra oss bättre rustade och vissa för att minska spridningen av smittan, sa Lena Hallengren.

Socialminister Lena Hallengren.

Riskgrupper ska skyddas

Ett beslut regeringen redan fattat är att ge socialstyrelsen i uppdrag att sprida information till all personal inom socialtjänstens olika verksamheter, som äldreomsorgen, om vilka åtgärder som måste vidtas för att skydda de som befinner sig i riskgruppen, som äldre och redan sjuka.

– Det är en omfattande insats, med många huvudmän, med många olika bolag. Kunskapen om smittskydd varierar, men det gemensamma är att de jobbar med människor i riskgrupper, sa socialminister Lena Hallengren.

Efter att Folkhälsoinstitutet I Norge på tisdagen gick ut och rekommenderade att ställa in sammankomster och evenemang mer fler än 500 personer ökar trycket på Sverige att följa efter.

Men initiativet till om och när det ska ske ligger hos Folkhälsomyndigheten.

– Det kan finnas skäl att begränsa allmänna sammankomster och där står vi i kontakt med Folkhälsomyndigheten. Så fort Folkhälsomyndigheten begär det kommer vi att göra det så här fort, sa socialministern och knäppte med fingrarna.

”Stanna hemma”

Lena Hallengren sa att hon har stor förståelsen för den oro människor känner, med allt fler smittade och tecken på allmän spridning i Sverige och att man längtar efter en enkel lösning.

– Men verkligheten är sällan så enkel. Därför är det så viktigt att vi jobbar tillsammans, inom EU, inom stat, regioner och kommuner.

– Svenska folket ska veta att regeringen kommer att fatta nödvändiga beslut och var och en av oss kommer behöva ta ansvar och ta Folkhälsomyndighetens råd på allvar.

Socialministern upprepade det i dag viktigaste rådet.

– Uppvisar du minsta symtom – stanna hemma.

Att slopa karensavdraget eller kravet på läkarintyg efter en veckas sjukskrivning för att få så många som möjligt att lyda det rådet är dock inget som regeringen i nuläget har övervägt.

– Det är inte något vi bereder, sa Lena Hallengren.