Flicka dog – nu ska barnets bästa väga tyngre

Anja Haglund/TT

Publicerad 2020-03-09

Efter det tragiska dödsfallet med en treårig flicka i Norrköping anser socialminister Lena Hallengren att lagen bör ändras.

Flickan omhändertogs när hon bara var några dagar gammal, men när hon var tre år återfick de biologiska föräldrarna vårdnaden.

Tio månader senare, i slutet av januari i år, hittades flickan död i en lägenhet i Norrköping. De biologiska föräldrarna greps samma dag. I Dagens Nyheter har flickans familjehemsföräldrar trätt fram och ifrågasatt att flickan rycktes upp från sin trygghet och dem som hon betraktade som sin familj.

Vid beslutet att flickan skulle flyttas hänvisade kammarrätten i Jönköping bland annat till ett prejudikat som säger att domstolen inte ska väga in att barnet riskerar att skadas av själva separationen.

Nu vill ledande politiker se en lagändring.

– Det här är ett väldigt tydligt exempel på att vi måste göra mer. Det vi vill göra är att vi tydliggör i de lagar som finns, som berör både socialtjänst och domstol, att barns bästa ska beaktas och vägas in och väga tyngre, säger socialminister Lena Hallengren (S) till TT.

Olika slutsatser

Det är dock bara en del i att förbättra situationen kring omhändertagna barn, framhåller hon.

I fallet med den treåriga flickan kom två domstolar fram till olika slutsatser. Trots att föräldrarna vägrat drogtester, att socialtjänsten avrådde och saknade insyn i familjen bedömde kammarrätten att det inte fanns någon påtaglig risk för flickan att flyttas tillbaka.

Lena Hallengren får som minister inte kommentera enskilda domar, men säger att "det finns ett och annat att fundera över" för den som läser beslutet.

TT: Är det lagstiftningen det är fel på eller finns det annat som behöver ses över?

– Det är uppenbart att det är en brist. Att det skulle vara det enda det tror jag inte, men det är en viktig del att komma tillrätta med, säger hon.

Nya förslag i maj

Sedan den 1 januari är barnkonventionen lag, vilket den inte var när domen föll. Socialministern pekar också på en statlig utredning som kommer att lämna sina förslag i slutet av maj.

– Det handlar om en översyn av socialtjänsten som också fick ett tilläggsuppdrag att titta på barnperspektivet i samband med att barnkonventionen blev lag. Jag ser framför mig att vi där får ytterligare förslag som vi kan gå vidare med, säger Lena Hallengren.

Flickans biologiska mamma är misstänkt för grovt vållande till annans död. Hon förnekar brott. Flickans pappa avled i häktet i februari. Misstankarna mot honom är avskrivna.

Åklagaren väntar fortfarande på rättsläkarens undersökning av flickan för att fastställa dödsorsaken. Rapporten kommer att vara avgörande för brottsrubriceringen.