Malmöföretag förbjuds att sälja hiv-test

Uppdaterad 2020-06-24 | Publicerad 2020-06-23

Läkemedelsverket har beslutat om ett förbud - och vite.

Hiv-testet har marknadsförts som ett självtest.

I själva verket är det skapat för professionellt bruk.

Nu förbjuder Läkemedelsverket Malmöföretaget från att sälja testet.

Efter att norska läkemedelsverket genomfört ett tillsynsärende, där granskade självtester, uppmärksammades Läkemedelsverket på brister hos ett Malmöföretag.

Enligt Läkemedelsverket har ett hiv-test som företaget säljer marknadsförts som ett självtest - trots att det i själva verket inte är fallet.

Bolaget menar själva att det tydligt framgår att testet är avsett för professionellt bruk, och att det inte marknadsförts som ett hemtest. Hemsidor där testet gått att köpa har dock varit riktade till konsumenter och om testet har det bland annat gått att läsa att det snabbt går att testa sig hemma.

Tvingas till vite

Läkemedelsverket slår fast att hiv-testet inte uppfyller kraven för att CE-märkas som ett självtest och får därför inte släppas ut på marknaden eller marknadsföras som det.

Myndigheten har med omedelbar verkan förbjudit Malmöföretaget att fortsätta sälja hiv-testet som ett självtest.

De ska även betala ett vite på 175 000 kronor, vilket kan komma att dömas ut varje gång som företaget överträder förbudet.

Följ ämnen i artikeln