Ålder avgörande för risken att dö av viruset

Av:  Johan Nilsson/TT

Gamla och sjuka löper störst risk att dö av det coronavirus som just nu sprids i Kina.

Men hur farligt är det aktuella viruset – egentligen?

Under måndagen kom uppgiften om att chefsläkaren för ett av Wuhans största sjukhus, Liu Zhiming, har dött i kampen mot det virus, sars-cov2, som nu sprids i Kina. På så sätt blev han det senaste offret i en sjukdom som nu krävt närmare 1 900 människors liv.

Men hur farligt är viruset – egentligen?

I ett försök att ta reda på det har den kinesiska smittskyddsmyndigheten CCDC i den största studien hittills granskat 72 314 bekräftade och misstänkta fall av covid-19, det vill säga den sjukdom som viruset sars-cov2 orsakar.

Dödlighet 2,3 procent

Resultatet, som presenteras i den kinesiska tidskriften Chinese Journal of Epidemiology, visar att risken att dö ökar brant med stigande ålder.

Av samtliga infektioner klassificerades 80,9 procent som milda, medan 13,8 procent drabbades av en "allvarig" infektion. För 4,7 procent av de drabbade blev tillståndet "kritiskt".

Bland personer i 40-årsåldern var risken att dö runt 0,4 procent, medan den i 50-årsåldern hade ökat till 1,3 procent. Bland 60-åringar var den 3,6 procent, medan den hade ökat till 8 procent bland 70-åringar. För personer 80 år eller äldre var risken att dö hela 14,8 procent. Bland barn under nio år har inga dödsfall rapporterats och upp till 39 år var dödligheten bara 0,2 procent. Dödligheten för hela gruppen beräknades till 2,3 procent.

I nivå med influensa

Enligt Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, innebär detta att dödligheten är i nivå med vad man tidigare antagit. Det innebär också att den är betydligt lägre än för både sars och mers, säger han. I stället är den beräknade dödligheten nästan i nivå med den som ses bland upptäckta influensafall under en "vanlig" säsongsinfluensa.

– Varje år dör mellan 700 och 800 personer i Sverige, upp till ett par tusen, på grund av säsongsinfluensa. Att dödligheten av det här viruset ökar med stigande ålder behöver inte ha med åldern i sig att göra, utan kan också bero på att man har fler andra sjukdomar ju äldre man är, vilket ökar risken, säger han.

Dessutom är de "verkliga" siffrorna – både vad gäller risken för allvarlig sjukdom och död – antagligen ännu lägre, eftersom studien endast granskat upptäckta fall.

Män drabbas värst

– Att dödligheten beräknades till 2,3 procent i den här studien betyder inte att den är det i hela befolkningen. Helt säkert finns det en stor grupp med milda symtom och som inte sökt vård. Men även en dödlighet på en procent kan resultera i många dödsfall, så det är inget man ska negligera, men man måste se den i sitt sammanhang, säger Anders Tegnell.

Andra fynd är att män tycks löpa en större risk att dö än kvinnor.

– Det är också väntat, eftersom vi män är svagare än kvinnor. Män har också oftare andra sjukdomar, som hjärt-kärlsjukdomar, säger Anders Tegnell.

TT: Du har tidigare sagt att risken för en smittspridning i Sverige är låg, håller du fast vid det?

– Risken är väldigt liten, men vi får se. Smittspridningen i Kina tycks ha stabiliserats något. Därmed inte sagt att vi inte kommer att få se fler "peakar". Det brukar man se exempelvis vid influensa, så det är inte omöjligt, men det är inte samma våldsamma utveckling längre, säger Anders Tegnell.

Publisert:

LÄS VIDARE