Nyheter

Renhagar föreslås för att minska olyckor

Av: 

TT

Renar på vägen vid Vindelälven i Västerbotten. Arkivbild.
Renar på vägen vid Vindelälven i Västerbotten. Arkivbild.

NYHETER

För att minska antalet olyckor föreslår Sametinget och länsstyrelserna i de två nordligaste länen att Trafikverket ska finansiera renhagar för renar.

Trafikverket planerar för fler ren- och viltpassager vid vägar och järnvägar i Västerbotten och i Norrbotten. Men nu vill Sametinget och länsstyrelserna i de båda länen att myndigheten även ska planera och bekosta uppsamlingshagar i anslutning till passagerna, skriver Västerbottens-Kuriren.

De tre parterna lyfter förslaget i en skrivelse, där de även vill att Trafikverket ska informera berörda markägare om att ytterligare mark kan komma att tas i anspråk för ändamålet.

– Det är inget särskilt område vi riktar in oss på, utan det handlar mer om att Trafikverket producerar vägar och att de måste kunna säkerställa och säkra passagen för renar, rennäringen och annat vilt, så att inte konsekvenserna blir ohållbara för någon part, säger Fredrik Juuso, handläggare vid länsstyrelsen i Västerbotten, till tidningen.

Trafikverket anser sig å sin sida inte bära ansvaret för att uppföra uppsamlingshagarna.

I nuläget är det renägare eller markägare som står för kostnaderna och uppförandet när behov finns.

ANNONS EXTERN LÄNK

Den nya muminmuggen 2021 finns hos Cervera – köp nu!

Cervera

Publisert: