Statens institutionsstyrelse i stabsläge

Av:  Jan Samuelsson/TT

Sis har svårt att få tag på personal med rätt kompetens. Arkivbild.
Sis har svårt att få tag på personal med rätt kompetens. Arkivbild.

Statens institutionsstyrelse (Sis) har svårt att få tag på personal. De har samtidigt många vårdkrävande ungdomar och har lokalproblem. Verksamheten går därför upp i stabsläge och antalet vårdplatser minskas.

Efter bråk och skadegörelse på Sis-hem under våren är några av dem i akut behov av renovering. Flera placerade ungdomar har ett extraordinärt stort vårdbehov och några avdelningar har därför reducerad kapacitet. Myndigheten har dessutom svårt att rekrytera tillräckligt många medarbetare med rätt kompetens.

– Vi har en ganska komplex verksamhet och måste differentiera vården och behandlingen. Vi blandar absolut inte till exempel flickor och pojkar, eller skolpliktiga och icke-skolpliktiga. Vi kan inte sätta vem som helst att vårda barnen och ungdomarna, säger Stefan Hell Fröding som är pressekreterare på Sis.

Problemen med personal, lokaler och vårdbehov har skapat en situation där myndigheten har platsbrist och måste omprioritera. För att underlätta detta arbete har myndigheten gått upp i stabsläge, vilket innebär att omprioriteringsarbetet utförs av en grupp på staben.

Socialtjänster ska kontaktas för att se om myndigheten om möjligt kan lämna ifrån sig barn och ungdomar som bedöms vara utskrivningsklara och är redo för vård på öppen avdelning. Missbruksvården efterfrågas tio procent mindre än tidigare, så det finns en överkapacitet som kan komma att utnyttjas genom att man placerar myndiga ungdomar med missbruksproblem på LVM-hem.

– Vi har också många gängkriminella placerade hos oss men de berörs egentligen inte av det här läget eftersom de alltid prioriteras, säger Stefan Hell Fröding.

Publisert: