Svenska soldater sparkas: ”Vi är ensamma om det här”

Publicerad 2022-07-13

Soldater som arbetat ”för länge” får sparken – samtidigt som försvaret ska rustas upp.

– Vår roll är viktig om vi ska ha ett försvar, säger Sarah, en av dem som måste sluta.

Det förändrade säkerhetsläget i världen har medfört att försvaret i Sverige ska rustas upp. Trots det sparkas erfarna soldater eftersom de arbetat inom Försvarsmakten i tolv år.

Det beror på att regeringen antog en ny lag som tillämpas för första gången i år.

Förslaget röstades igenom i riksdagen 2012 och enligt försvarsminister Peter Hultqvist var anledningen till en tidsbegränsad anställning att ”försvaret inte skulle bli ett yrkesförsvar och att anställningen som gruppbefäl, soldat och sjöman inte betraktas som ett livstidsyrke”.

Cheferna inom försvarsmakten kan förlänga soldaterna som längst tolv år. Efter det får soldaten två val; Antingen utbildar du dig till officer – eller så slutar du.

– Det är orimligt att vi är tidsbegränsade på det sättet, säger Sarah.

De två kommande åren kommer nästan halva personalstyrkan på hennes avdelning att behöva gå. Därför har de redan börjat fasa ut folk.

Att kompetent personal fasas ut samtidigt som säkerhetsläget ser ut som det gör i Sverige tycker Sarah är märkligt – det borde vara självklart att behålla kompetent personal i det här läget, menar hon.

– I stället skickar vi hem personal som både kan och vill jobba.

Sarah måste sluta som soldat, trots att hon trivs bra inom försvaret.
Sarah måste sluta som soldat, trots att hon trivs bra inom försvaret.

”Vi är ensamma i Sverige om det här”

Sarah arbetar som larmoperatör på insats och bevakning. Där hanterar hon säkerheten på garnisonen.

Hon har försökt driva frågan i över ett års tid, både fackligt och internt, och när hon ställt frågor om maxgränsen på 12 år har hon fått otydliga besked av chefer som verkar minst lika frustrerade.

– Kontinuerligt anställda gruppbefäl, soldater och sjömän utgör en betydande rekryteringsbas för andra befattningar i Försvarsmakten, och kan söka sig vidare till bland annat specialistofficerare, säger Peter Hultqvist.

Ett av svaren är att arbetet är fysiskt ansträngande.

– Är man skyttesoldat kommer man antagligen att skada kroppen efter en tid eftersom det är en krävande befattning, säger Sarah.

Däremot finns Sarah inom försvaret – som inte arbetar stridande. Varför hon ska omfattas av reglerna tycker hon är oklart.

– Vi har ju mer kompetens och erfarenhet.

Dessutom, menar hon, utgör ruljansen på personalen en säkerhetsrisk.

– Ju mindre skara som ser säkerhetsklassade saker desto bättre.

Det hon vill är att beslut om anställning ska fattas av arbetsgivaren, inte av regeringen.

– Vi är ensamma i Sverige om att ha det på det sättet, säger Sarah.

Peter Hultqvist, försvarsminister.
Peter Hultqvist, försvarsminister.