Klimatförändringar kastar om i ekosystem

Anna Karolina Eriksson/TT

Publicerad 2022-06-08

Några arter blir vanliga och andra ovanligare i och med klimatförändringen. Förändringar som i sin tur kan förändra ett helt lokalt ekosystem. Arkivbild.

Mindre snö och stigande temperaturer tvingar arter att anpassa sig – eller flytta. Nu har forskare undersökt hur klimatförändringarna påverkat hundratals djur och växter i Finland de senaste 40 åren.

– Förändringar i lokala ekosystem är stora, säger forskaren Øystein Opedal.

Ett internationellt forskarlag har undersökt hur nära 1 500 djur- och växtarter påverkats i Finland under de senaste 40 åren, mellan 1978 och 2017. Under samma tid har temperaturen i snitt stigit med två grader.

Resultatet av forskningen?

Få arter har dött ut på grund av de stigande temperaturerna. Däremot har en del antingen flyttat sig norröver eller helt enkelt stannat kvar och anpassat sig till de nya förhållandena, berättar Øystein Opedal, biologiforskare vid Lunds universitet, som deltagit i studien.

– Det är inte så många arter som dör vid klimatförändringar, men du får förändringar i sammansättningen.

Konsekvenserna är svåra att förutse, men enligt studien påverkas hela ekosystem – det lokala samspel av arter som alltid pågår på en viss plats, förklarar Øystein Opedal.

– Det nya i vår studie är att man kan få stora lokala förändringar även utan att man har stora förflyttningar av arter. Det som sker är att klimatet ändras lokalt och det påverkar arter på olika sätt, till exempel kan en art bli vanligare och en annan mer ovanlig, säger han och fortsätter:

– Om man säger att en biart blir vanligare påverkar det hela pollineringen av växter. Det förändrar dynamiken.

Studien har publicerats i tidskriften Nature Climate Change.