”Sluta skjut” skippas i Stockholm – trots påtryckningar från regeringen

Publicerad 2021-10-17

Regeringen vill stoppa de rekordmånga skjutningarna med programmet ”Sluta skjut”.

Men i Stockholm kommer det dröja flera år innan det införs – eftersom polisen först vill utvärdera projektet, för andra gången.

– Jag antar att de behöver göra det ett par år i alla fall, säger socialborgarrådet Jan Jönsson (L).

Regeringen beslutade i september att avsätta 22 miljoner de kommande åren för att sprida strategin ”Sluta skjut” på flera håll i landet.

Metoden bygger på en amerikansk antigängmetod och har framgångsrikt använts i Malmö i snart fyra år.

Valde andra kommuner

Men i Stockholm – där hälften av landets alla skjutningar sker – är det inte aktuellt att införa. I Stockholm används i stället metoden ”Trefas” som också handlar om samverkan mellan bland andra polis, socialtjänst och kriminalvård.

– Polisen i region Stockholm lämnade besked i somras att de ska börja en testverksamhet med ”Sluta skjut”, i Järfälla och Huddinge, säger socialborgarrådet Jan Jönsson (L).

Skjutning i Stocksund i Stockholm i augusti.
Skjutning i Stocksund i Stockholm i augusti.

”Oerhört jobbigt”

I övriga av Stockholmsregionen fortsätter man i stället driva projektet ”Trefas” i Järva och söderförort, och inväntar polisens testperiod av ”Sluta skjut” – som väntas pågå i två år.

– Jag vet faktiskt inte riktigt hur länge polisen har tänkt sig den här testverksamheten, men jag antar att de behöver göra det ett par år i alla fall innan de kan utvärdera, säger Jan Jönsson.

Är du nöjd med socialförvaltningens arbete i de här frågorna?

– Ja, det skulle jag nog säga, utifrån att vi har lagt in mycket pengar och att man har ökat antal personer som är med i våra program. Och när de är med så upphör deras kriminalitet och de hålls ju också vid liv, eftersom det ofta är personer med väldigt allvarlig hotbild. Men däremot utifrån ett samhällsperspektiv så kan man ju inte vara nöjd med det här, det är ju oerhört jobbigt för oss alla, säger Jan Jönsson.

Socialborgarrådet Jan Jönsson (L)
Socialborgarrådet Jan Jönsson (L)

”Pågår diskussioner”

Förra året var antalet skjutningar rekordmånga i Stockholm. Enligt SVT:s statistik så har ännu fler skjutits ihjäl under perioden 1 januari till 7 oktober i år jämfört med samma period förra året.

Regionpolischefen i Stockholm, Mats Löfving, vill inte låta sig intervjuas om ”Sluta skjut”-programmet utan hänvisar till Stockholmspolisens medieavdelning för en mejlkommentar.

”Polisen i region Stockholm har ringat in några lokalpolisområden där vi vill prova den här strategin. En förutsättning för att implementera strategin är att andra funktioner i samhället, där kommunen är den viktigaste parten, ställer sig bakom ett införande. Just nu pågår diskussioner med några kommuner om hur vi konkret kan gå vidare tillsammans. Parallellt med detta gör regionen en bedömning av införande av strategin i fler lokalpolisområden”, skriver pressekreterare Åsa Wallentin.

Kritik från justitieminister

Hon uppger vidare att Stockholmspolisen inte vill låta sig intervjuas om situationen:

”Eftersom diskussioner pågår med kommunerna kan vi i nuläget inte gå ut och berätta mer utan vi får återkomma längre fram”.

I samband med regeringsbeslutet om att ”Sluta skjut” ska införas på fler håll i landet riktade justitieminister Morgan Johansson (S) kritik mot Stockholmspolisens hantering av ”Sluta skjut” och menade att en ”låsning” uppstått inom polisregionen vilket lett till att modellen inte införs.

– Det kan ha gått viss prestige i den här frågan, sa han enligt SVT.

Kritiken från justitieministern har regionpolischef Mats Löfving och Stockholmspolisen valt att inte svara på.

 

Polishuset i Rinkeby.
Polishuset i Rinkeby.

LÄS VIDARE