Allt fler högskolestudenter läser på distans

Var femte student läser på distans

I takt med att de yngre generationerna börjar plugga på högskolan så ökar antalet studenter som vill studera på distans.

Sedan läsåret 1996/97 så har antalet studenter som pluggar på distans ökat lavinartat enligt Högskoleverket. Läsåret 2005/2006 var det nästan tre gånger så många som valt att studera på annan ort, det vill säga över 82 000 studenter eller var femte högskolestuderande. Och antalet fortsätter att öka. En förklaring till detta tros vara att yngre generationer nu kommer i ålder för att plugga, och de är såpass datavana att det inte är något konstigt för dem att studera med hjälp av datorn.

Samtidigt kan man konstatera att medelåldern bland distansstudenterna är högre än bland övriga studenter. Hos de som väljer att studera på plats på en högskola eller ett universitet är inte fler än 18 % över 34 år. Bland de som studerar på distans är samma siffra 34 % enligt Högskoleverket.

Publisert: