Nyheter

Nästan två av tre apotek säljs

NYHETER

Stora och medelstora köpare ska ta över 466 apotek, föreslår det bolag som har regeringens uppdrag att leda utförsäljningen av apoteken.

Samtidigt ska 150 apotek föras över till ett statligt ägt småföretagsbolag och majoritetsägande erbjuds till småföretagare. Det är färre än vad regeringen föreslagit.

Totalt finns 946 öppenvårdsapotek i landet.

De 466 apotek som säljs till lite större aktörer föreslås delas in i åtta grupper, med mellan tio och 200 apotek i varje, enligt ett pressmeddelande. Såväl svenska som utländska företag finns med bland de intressenter som varit i kontakt med regeringen via Apoteket Omstrukturering AB, och de kommer från såväl riskkapitalbranschen som apoteksbranschen och andra områden.

Redan i maj

Statens ägarandel i det företag som ska ta hand om de 150 butiker som erbjuds till franchisetagare "kan på sikt komma att upphöra helt."

Urvalet av de apotek som ska säljas har gjorts utifrån såväl geografiskt läge som storlek, typ av apotek och hur lönsam verksamheten varit. Ambitionen är de ska bli fullvärdiga konkurrenter till Apoteket AB, som behåller 330 apotek. Utförsäljningen ska påbörjas redan under maj månad. Under tiden ska alla apotek vara i gång.

Fortsatt anställning

– Vi kommer inte att en enda dag dra ned rullgardinen där det står "stängt för ombyggnad", säger Eva-Britt Gustafsson som är vd på Apoteket Omstrukturering AB.

Personal som arbetar på de apotek som säljs erbjuds fortsatt anställning.

– Vi har uppfattat att det finns ett stort intresse att följa med, säger Gustafsson.

– Vi tror att det kommer att bli en mångfald med både stora, medelstora och små aktörer. Men också att det dyker upp andra typer av aktörer till exempel inom e-handeln, säger Eva-Britt Gustafsson.

Fri prövningsrätt

Tanken är att ingen ska kunna köpa de båda största portföljerna, som innehåller 200 respektive 170 apotek. Däremot kan det bli möjligt för till exempel en stor internationell apotekskedja att köpa mer än en grupp apotek.

– Eftersom vi har fri prövningsrätt kommer vi att titta just på konkurrensen när vi tittar på vem som får köpa olika delar.

Enligt Eva-Britt Gustafsson finns det ett stort intresse både inom Sverige och från utlandet att vara med och bjuda på de åtta olika apoteksgrupperna som kommer att säljas ut.

Så det blir till exempel inte bara två ägare till de 466 apoteken?

– Det hoppas vi verkligen inte. Det är inte vår ambition.

Apoteket AB får under försäljningsprocessen inte starta nya apotek eller vidta åtgärder som kan gynna Apoteket konkurrensmässigt.

– Den stora försäljningsprocessen startar i mitten av maj.

Enskilda personer

Intresset från enskilda personer att ta över ett enskilt apotek är också stort. I en andra enkätomgång som Omställningsbolaget gjorde svarade 900 personer att de var intresserade att starta apotek.

– Vi blir ett betydligt mindre företag. Det finns både för- och nackdelar förstås, säger Eva Fernvall som är chef för kommunikations- och varumärkesfrågor på Apoteket AB.

– Det viktigaste för oss är att vi får lika villkor, att det inte blir någon hämsko på oss och med 35 procent av marknaden tycker vi att vi hamnar på en bra nivå.

Apoteket förlorar en del av de apotek man gärna hade behållit.

– Vi fick lämna ett antal önskemål. Av dem är det bara ett fåtal som har kommit till oss, så vi har förlorat ett antal apotek som vi tycker är strategiskt viktiga.

Apoteket Shop

Landets enda dygnet-runt-öppna apotek von Scheele i centrala Stockholm blir kvar i Apotekets ägo. Däremot finns ett av de andra få apotek med långa öppettider, Enhörningen på Södermalm, med bland de apotek som bjuds ut till försäljning.

Också Apoteket Shop ingår i utförsäljningen, men bara de butiker som är tillräckligt stora för att göras om till apotek.

Nästan två av tre apotek ska säljas

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter