Stefan Löfven om dåden i Paris: ”En delvis ny form av terrorism”

Publicerad 2015-01-09

Dåden i Paris sätter skräck i världen.

Enligt statsminister Stefan Löfven (S) handlar det delvis om en ny typ av terrorism.

– Det som händer nu är fruktansvärt och oerhört oroväckande, säger han.

De senaste dagarnas dåd i Paris har fördömts kraftfullt världen över - även av den svenska regeringen. I dag utvecklar statsminister Stefan Löfven sin syn på terrordåden och den efterföljande jakten.

– Det är fruktansvärt. För det första attentatet mot hela demokratin och den frihet som vi tillsammans står uppför. Det som nu utspelas med ytterligare dåd är naturligtvis oerhört oroväckande, säger han.

Enligt statsministern handlar det om en delvis ny form av terrorism.

– Vi måste både vara tydliga med hur vi hanterar det här direkt, att se till att få fast gärningsmännen, men vi måste också tänka till om hur den här typen av krafter triggas. Så att vi kan skapa en långsiktig säkerhet.

”Vi följer det här nogrannt”

På kort sikt menar Stefan Löfven att den svenska regeringen ännu inte behövt agera.

– Vi följer naturligtvis det här noggrannt. Säkerhetspolisen gör sina bedömningar utifrån de rapporter vi får. Det är de som nu har att hantera och göra den analysen. Vi har ännu inte fått något som gör att vi på sekunden måste göra något som regering. Men de myndigheter som ska göra vad som ankommer på dem, det arbetet är igång.

När den avgående M-ledaren Fredrik Reinfeldt i dag tackades av i riksdagen kommenterade även han dåden i Paris.

– Det är fruktansvärt med denna tilltro till våldsanvändning, detta angrepp på yttrandefriheten och den människospillan vi har sett. Det är naturligtvis viktigt att den jakt som nu pågår kan landa i att ansvariga ställs till svars, säger han.

Reinfeldt: ”Vi måste hitta vägen bort från hatet”

Även Reinfeldt lyfter också fram vikten av att hitta de långsiktiga svaren.

– Vi måste hitta vägen bort från vägen bort från hatet och intoleransen. Det måste vara en väg som går mot mer öppenhet, mer demokrati och skapandet av tolerans människor emellan också när det finns stora olikheter, säger han.

Reinfeldt lyfter fram Sverige som ett bra exempel på ett land som hittat svar på detta.

– Jag hoppas också vi minns det i denna värld när vi nu ropar på kontroll och vapenmakt, att visst ska man fånga de som är skyldiga, men vi måste också öppna för andra typer av samhällen.