Blicken avgör dina moraliska val

NYHETER

Din ståndpunkt i svåra frågor kan avgöras av blicken. Det enligt forskare vid bland annat Lunds universitet, som upptäckt att våra ställningstaganden systematiskt kan påverkas av vad ögat ser i svarsögonblicket.

Forskarna ställde försökspersonerna inför moraliska dilemman som "Är mord försvarbart?" och gav dem två svar att välja på. Vad försökspersonerna inte kände till var att forskarna noga följde hur deras blickar rörde sig, för att i exakt rätt tid kräva ett svar. Det visade sig att en stor del valde det svar som deras ögon vilade på just då, ett svar som forskarna slumpat fram på förhand.

Visar samband

Studien vid Lunds universitet, University College i London och University of California, Merced, i USA är den första som visar sambandet mellan blick och moraliska val. Men tidigare forskning har visat att ögonrörelser kan avslöja ditt beslut innan du verkligen bestämt dig vid enkla val, som att välja maträtt från en meny.

"Det som är nytt är att vi kan visa att om du följer ögonrörelserna – ögonblick för ögonblick – så kan du också följa personens beslutsprocess och påverka den i en förutbestämd riktning", säger Petter Johansson, docent i kognitionsvetenskap, i ett pressmeddelande från Lunds universitet.