Här är frågorna de måste lösa

Hårda manglingar och bittra eftergifter – nu har förhandlingarna inletts mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet om budgeten.

Enligt uppgift till Aftonbladet överväger Stefan Löfven att erbjuda någon extra ministerpost till MP.

– Han tror att det är bra för förhandlingarna, säger en källa.

Magdalena Andersson blir finansminister i en S-ledd regering. Som ekonomisk-politisk talesperson förhandlar hon just nu med Per Bolund, som har samma roll i Miljöpartiet, om budgetpropositionen. Hon förväntar sig dock inga nattmanglingar, sa hon vid en pressträff. ”Vi har haft väldigt bra samtal, vi trivs bra ihop och har haft en konstruktiv dialog”.
Magdalena Andersson blir finansminister i en S-ledd regering. Som ekonomisk-politisk talesperson förhandlar hon just nu med Per Bolund, som har samma roll i Miljöpartiet, om budgetpropositionen. Hon förväntar sig dock inga nattmanglingar, sa hon vid en pressträff. ”Vi har haft väldigt bra samtal, vi trivs bra ihop och har haft en konstruktiv dialog”.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet inledde i går sina förhandlingar om den budget som måste läggas fram senast den 15 november.

I går höll de båda partiernas ekonomiska talespersoner Magdalena Andersson (S) och Per Bolund (MP) presskonferens.

– Nu inleds samtal i en intensivare fas, sa Andersson.

Varken hon eller Bolund ville tala om frågorna som skiljer partierna åt.

– Vår ambition är att komma överens i hela det politiska fältet. Det kommer vi att göra, och vi ser på det med tillförsikt, sa Bolund.

”Inte vilken fråga som helst”

Men i flera frågor är skillnaden mellan partierna knivskarp. Till skillnad från Socialdemokraterna vill Miljöpartiet spara på försvaret och lägga pengarna på klimatet, behålla krogmomsen och höja miljöskatterna med 12 miljarder.

Dessutom vill partiet stoppa det jättelika motorvägsprojektet Förbifart Stockholm

Partierna måste balansera mellan tre grupper: medlemmarnas åsikter, väljarnas åsikter och läget i riksdagen, enligt Jonas Hinnfors, statsvetarprofessor i Göteborg.

– Det finns områden där man relativt enkelt kan kompromissa. Och så finns det surdegar, säger han.

Jonas Hinnfors tror att den svåraste frågan blir kärnkraften, där Miljöpartiet vill stänga två reaktorer.

– Kärnkraft är inte vilken fråga som helst. Den är en symbolfråga som går in i hjärtat på Miljöpartiet.

Också när det gäller frågan om vinster i välfärden, som är en symbolfråga för Vänsterpartiet, lär S-ledaren Stefan Löfven tvingas till svår balansgång.

– Dilemmat för en rödgrön regering är att om man lutar sig mot Vänsterpartiet får man riksdagen emot sig. Man måste hela tiden hitta kompromisser för att inte bli nedröstad, säger han.

”Svag förhandlingssits”

Ulf Bjereld, S-märkt professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, tror att förhandlingarna kommer att gå i mål. Även om det innebär att MP får vika ner sig på en rad punkter.

– Miljöpartiet sitter i en svag förhandlingssits. Partiet gjorde ett sämre val än väntat. Dessutom saknar man erfarenhet, medan Socialdemokraterna har en enorm regeringsvana, säger han.

– Det sägs att Stefan Löfven är en skicklig förhandlare. Nu får han visa om det också gäller i riksdagen.

Förhandlingarna väntas bli tuffa – men enligt flera uppgiftslämnare har Stefan Löfven en plan att för att hålla stämningen god:

Att erbjuda MP någon extra ministerpost än vad de skulle få rent procentuellt utifrån valresultatet.

– Stefan Löfven tror att det är bra för förhandlingarna, säger en källa med insyn i förhandlingarna.

Här är några stridsfrågor

KÄRNKRAFT:

Kärnkraften är en av de svåraste frågorna för den nya regeringen.

Miljöpartiets vill att två reaktorer stängs före nästa val. Socialdemokraterna vill också avveckla kärnkraften, men på betydligt längre sikt. Stefan Löfven (S) har själv inte uteslutit att gamla reaktorer byts ut mot nya. I riksdagen är stödet för kärnkraft stort.

TÄNKBAR LÖSNING:

Ett beprövat sätt att komma runt frågan är att tillsätta en utredning. Räkna med många vaga ord om "långsiktiga målsättningar" och få skarpa beslut.

FÖRSVARET:

S står bakom försvarsberedningens krav på mer pengar till försvaret. MP vill spara. Även i frågan om vapenexport är partierna oense.

I SVT-programmet Agenda i söndags antydde dock MP:s partisekretare Anders Wallner att partiet kan tänka sig att släppa igenom ökade anslag.

TÄNKBAR LÖSNING:

S kör över MP och försvarsberedningens förslag får råda. Kanske kompenseras MP med mer pengar till det civila försvaret. En utredning i december väntas föreslå skärpta regler för vapenexport.

MILJÖSKATTER:

S har förslag som skulle innebära 700 miljoner mer i miljöskatter. MP vill höja miljöskatterna på koldioxid, kärnkraft och flygtrafik för totalt 12,3 miljarder.

TÄNKBAR LÖSNING:

MP har en möjlighet att få igenom delar av sin politik, då regeringen behöver intäkter för att betala sina reformer. Partierna lär slå på stora trumman om det man är överens om.

VINSTER I VÄLFÄRDEN

Socialdemokraterna vill se hårdare regler och krav på bolag inom vård, skola och omsorg, men inte förbjuda vinstuttagen helt. MP:s kongressbeslut går längre.

För Vänsterpartiet, som ska bli regeringens stödparti, är kampen mot vinster i välfärden en symbolfråga.

TÄNKBAR LÖSNING:

Här är svårigheten att hitta en lösning som också Vänsterpartiet kan acceptera – helst utan att dörrarna till FP och C stängs. En svår balansgång.

KROGMOMSEN

MP vill behålla restaurangmomsen på nuvarande nivå, medan S vill höja den.

MÖJLIG LÖSNING:

Något av partierna ger efter, beroende på hur resten av pusslet ser ut.

FÖRBIFART STOCKHOLM

Socialdemokraterna vill driva igenom motorvägen förbi Stockholm medan Miljöpartiet är emot.

TÄNKBAR LÖSNING:

Majoriteten i riksdagen är för det jättelika vägprojektet. Miljöpartiet lär få vika ner sig, men får kanske någon ytterligare järnvägsmiljard i kompensation.

Publisert: