Nu ska lärarna få högre löner

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 3 | Foto: LOTTE FERNVALL
Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning (S).

NYHETER

Regeringen avsätter tre miljarder till att höja lärarnas löner – med start nästa år.

Nu bjuder man in fack och arbetsgivare för att enas om hur satsningen ska genomföras.

– Det handlar om löner men också om kompetens- och karriärutveckling för lärarna, säger Helene Hellmark Knutsson, ansvarig minister (S).

I dag går ett brev ut från Utbildningsdepartementet till lärarfacken, skolledarna samt arbetsgivareorganisationerna inom kommun och friskola. Där bjuds parterna in till möte i februari med regeringen "för att diskutera formerna och den fortsatta processen" för att höja lärarnas löner.

Bakom inbjudan står Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

– Vi har sagt från början att det är parterna som ska förhandla fram hur de här pengarna ska användas. Vi lägger ett väldigt stort ansvar på dem, men jag är säker på att de är beredda att ta det, säger hon.

”Första steget”

Totalt viker regeringen tre miljarder kronor per år under mandatperioden, med start vid halvårsskiftet 2016. Pengarna ska aviseras i vårändringsbudgeten och finnas med som en konkret satsning i höst.

– Nu tar vi det första steget och bjuder in till möten för att höra hur parterna ser på möjligheterna att hitta en linje som både arbetsgivare och fackliga tycker är bra. Det handlar både om att hitta modeller för löneutveckling men också för kompetens och karriärutveckling för lärarna.

Pengarna ska öronmärkas för satsningar som leder till högre löner för grundskole- och gymnasielärare. Man ska kunna ansöka om dem och de ska inte kunna användas till andra ändamål.

LO har kritiserat

När regeringen aviserade satsningen i den budget som röstades ned i höstas fick den skarp kritik från flera håll. Bland annat LO ansåg att regeringen "lekte med dynamit" som pekade ut behov av löneökningar för en speciell grupp på arbetsmarknaden.

Enligt Hellmark Knutsson är det därför viktigt att satsningen nu genomförs på ett sätt som gör alla parter nöjda.

– Det är väldigt viktigt att det här får bred acceptens bland arbetsmarknadens parter. Det här ska inte vara en del av den generella lönebildningen, det här är specifikt kopplat till kompetens kring fortbildning och tjänsteutveckling, säger hon.

En morot för lärarna

Tanken är att pengarna ska fungera som en morot för enskilda att vidareutbilda sig och för arbetsgivare att höja kunskapsnivån generellt.

– Syftet är både att höja attraktiviteten i läraryrket och med det få fler att vilja bli lärare och dem vi har att vilja stanna kvar i yrket. Men också till att höja kompetensnivån i läraryrket, vilket ska bidra till att förbättra resultaten i svensk skola. Det är ju ytterst det övergripande målet, säger Helene Hellmark Knutsson.

Regeringen räknar med att satsningen ska vinna stöd hos riksdagen, bland annat på grund av decemberöverenskommelsen med Alliansen där möjligheten att få genom en budget regleras.

Publicerad: