S lovar reformer för 40 miljarder

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

100 kronor mer i studiebidrag, slopad pensionärsskatt för fattigpensionärer, höjd sjukpenning och a-kassa.

Socialdemokraterna vill reformera för 40 miljarder kronor.

– Det här är ett manifest för förändring, säger Stefan Löfven till Aftonbladet.

Socialdemokraterna presenterade sitt valmanifest på en pressträff klockan i morse på Grillska gymnasiet i Stockholm.

I valmanifestet, som går under namnet ”Kära framtid”, presenterar Socialdemokraterna reformer för 40 miljarder kronor.

Pengarna kommer att läggas på den svenska välfärden och framförallt på utbildning och skola. Till exempel genom mindre klasser, satsningar på kompetensutveckling för lärare, lärarnas löner och speciallärare. Socialdemokraterna vill även göra gymnasieskolan obligatorisk.

Slopad skatt för fattigpensionärer

Partiet vill höja sjukpenningen till tio prisbasbelopp, i första skedet åtta. Ersättningen ska vara 80 procent och den bortre gränsen slopas.

Pensionärsskatten ska tas bort helt för den som får upp till 12 000 kronor, enligt S manifest. S vill också höja barnbidrag och studiebidrag för gymnasister med 100 kronor per barn och månad.

– Från och med 1 januari nästa år. Det här gör en stor skillnad för barnfamiljer framför allt med låga inkomster, säger partisekreterare Carin Jämtin (S).

Underhållstödet för ensamstående föräldrar ska öka med 50 kronor per barn, en satsning som kostar 2,7 miljarder till 2018

Skattehöjning för höginkomsttagare

För att finansiera reformerna föreslår S skattehöjningar för personer med miljoninkomster och för storbankerna.

Även avskaffade avdrag för gåvor, läx-Rut och förändrat Rut bekostar S satsningar med totalt en halv miljard kronor.

Punktskatter för miljön på gödsel, naturgrus och vägslitageavgift ska dra in 4,4 miljarder kronor till S.

"Fortsätter på sin inslagna väg"

Till Aftonbladet säger Löfven efter pressträffen att valminfestet står för förändring.

Vad tycker du personligen är den största skillnaden mot Alliansens manifest?
– De fortsätter sin inslagna väg. Det ekade av tomhet när de presenterade sitt manifest. Vi erbjuder en ny färdriktning för Sverige, mycket mer energi. Det är därför vi har större åtaganden. Vi kan göra det därför att vi ser till att skatteintäkterna är större. Vi har större ambitioner vad gäller ungdomsjobben, skolan, utbildningen och välfärden.
S tidigare fått kritik av de politiska motståndarna för att vara ett bidragsparti. Nu vill ni stärka a-kassan, sjukpenningen, höja barnbidragen och underhållsstödet. Hur ser du på det?
– Vår allra största satsning går på jobb och att se till att människor kommer i arbete. Vi har i dag en högre arbetslöshet än när den här regeringen tillträdde. Vi ska ha en mycket, mycket mer aktiv arbetsmarknadspolitik och bättre omställningsmöjligheter så att människor kommer tillbaks till arbete. Men det är också så att arbetslöshetsförsäkringen är en smart försäkring. Därför att då vet den enskilde att hon/han klarar sig på väg till det där nya jobbet. I dag får en tjänsteman under 40 procent av sin lön när man går på arbetslöshetsförsäkring, då undrar man ju, hur befrämjar det? Det gör det ju inte.

"M är ett bidragsparti"

Magdalena Andersson säger till Aftonbladet efter presskonferensen:
– Det här är en sammanställning av vad vi tidigare presenterat. Men att vi nu går fram med höjda barnbidraget skarpt är en nyhet men också att vi lägger så här mycket pengar på kommunerna. Det kommer verkligen att underlätta för kommunerna att ge oss alla en riktigt bra skola och välfärd. 19 miljarder till kommunerna är en avsevärd förstärkning.

Hur ser du på risken för att ni ska få kritik för att vara ett bidragsparti med det här manifestet?
– Det finns ett bidragsparti i svensk politik och det är Moderaterna. Sedan  de kom till makten har socialbidragen ökat med 25 procent. De har bedrivit en politik som lett till att socialbidragen ökat varje år sedan de kom till makten och det är bidrag. Så M bedriver en tydlig politik för ökade bidrag.

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN