”Glöm mig”-formulär hos Google

Av: Nivette Dawod

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 2

Google har tvingats lansera ett nytt ”glöm mig”-formulär – där en person kan anmäla att innehåll ska tas bort från sökmotorn.

Ett beslut i EU-domstolen om personers rätt att försvinna på nätet har gjort att Google inför funktionen.

Enligt brittiska tidningen The Guardian har redan tusentals personer anmält information – men än har inga länkar tagits bort.

Under fliken ”Hjälp” på Google går det nu att läsa om hur du kan anmäla om du vill att information ska försvinna från sökmotorn. Genom att fylla i ett formulär kan en person anmäla till sökmotorn att gammal, irrelevant, eller skadlig information försvinner från Google.

Efter att formuläret fyllts i går företaget igenom begäran, och först efter en utredning kan beslutet tas om information ska tas bort.

Det nya formuläret lanseras efter ett beslut i EU-domstolen om ”rätten att försvinna”.

”Ett nytt beslut i EU-domstolen har kommit fram till att användare kan be sökmotorer att ta bort sökresultat som inkluderar användarens namn om resultatet är 'inadekvat, irrelevant, eller inte längre aktuellt, eller onödigt med hänsyn till de ändamål de använts för', skriver Google på formulärsidan.

Varje anmälan gås igenom och utreds. Svårigheten för Google blir att balansera personers enskilda rättigheter med yttrandefriheten och rätten att sprida information.

Bedrägerier och domar

”När vi går igenom din förfrågan tittar vi på om det i sökresultatet ingår gammal information om dig, och om det finns ett allmänintresse av informationen”, skriver Google vidare.

Man tar upp gamla ekonomiska bedrägerier och brottsdomar som exempel på sådant som kan utredas.

Enligt brittiska tidningen The Guardian är beslutet knepigt för Google att förhålla sig till. Sökmotorn har makt över 90 procent av europeernas sökningar, skriver tidningen, och lär få ta emot anmälningar på många olika språk som måste beslutas om från fall till fall.

Men formuläret är nödvändigt. Länkar som bryter mot rätten att bli bortglömd kan resultera i böter, efter det nya EU-beslutet.

Enligt uppgifter till Guardian har tusentals personer redan fyllt i formuläret, där man måste fylla i namn, vilka länkar som man anmäler, och lämna en slutlig signatur.

Oklart när länkar försvinner

Googles ordförande Eric Schmidt har uttalat sig om att man är besviken över EU:s beslut, eftersom det kan bli svårt att hitta en balans mellan vad som är privat och vad som är allmänintresse. Man har tillsatt en särskild grupp för att utreda frågan, med bland annat en av grundarna för Wikipedia, Jimmy Wales, och Frank La Rue, FN-talesperson för åsiktsfrihet och yttrandefrihetsfrågor. Även Eric Schmidt och Googles rättschef David Drummond ingår i gruppen.

Under gårdagen lämnade Google ett skriftligt uttalande om att man kommer att arbeta tillsammans med dataskyddsmyndigheter för att lösa frågan. När företaget kommer att börja ta bort länkar är däremot inte klarlagt, det ska ske ”så snart som möjligt”, står det på formulärsidan.

Guardian skriver att även Yahoo ser över hur beslutet påverkar sökmotorn. Microsoft, som äger Bing, har ännu inte kommenterat det hela.

Publicerad: