Bush kritiserar Kina inför OS

NYHETER

Dagen innan Olympiska spelen i Peking inleds gick USA:s president George W Bush hårt åt Kina och landets brott mot de mänskliga rättigheterna.

Foto: George Bush.

I ett tal i Bangkok kritiserade Bush de kinesiska myndigheternas inställning till människorätt.

– USA anser att folket i Kina förtjänar den grundläggande frihet som är alla människors rätt. USA är en stark motståndare till att Kina griper oliktänkande, människorättskämpar och religiösa ledare, sade han.

”Kräver rättvisa”

– Vi kräver öppenhet och rättvisa, inte för att tvinga på någon vår åsikt, utan för att ge det kinesiska folket möjlighet att uttrycka sina.

Bush sade att han ser optimistisk på Kinas framtid och att politisk förändring är oundgänglig.

”Inte utnyttja OS”

Trots kritiken har Bush försäkrat att han inte kommer att utnyttja OS till att propagera för mänskliga rättigheter. Han vill hellre diskutera detta med president Hu Jintao privat.

TT-Reuters