Fler unga hotas på internetsidor

Grovt förtal och kränkande bilder sprids

Barn och unga utsätts allt oftare för våld och hot från jämnåriga, enligt nya siffror från Brottsförebyggande rådet (Brå).

Hot, grovt förtal och kränkande bilder sprids på internet.

Hot, mobbning och andra kränkningar bland unga är ett växande problem. Många fall kommer aldrig till polisens kännedom och mörkertalet är stort.

I år anmäldes 3145 ärenden av olaga hot under första halvåret vilket är en ökning med 22 procent jämfört med motsvarande period ifjol, visar nya siffror från Brå. Antalet fall av ofredande av unga under 18 år låg på 2382, nästan 35 procent högre än förra året, skriver SvD.

Polisanmäler inte

–De flesta olaga hot polisanmäls inte. Dessutom finns det en väldigt stor spridning på sådana här händelser. Det finns brott som har karaktär av rån, och brott som har karaktär av misshandel. Samtidigt kan de högre siffrorna tyda på en större anmälningsbenägenhet, säger Felipe Estrada på Brå till SvD.

Internet och sms har blivit den nya plattformen för framförandet av hot och där kan hoten och bilder spridas snabbt och till tusentals människor.

"Jag vet var du bor"

Meningar som ”Jag kommer att döda dig, jag vet var du bor” eller ”Jag ska slå ihjäl dig” är inte ovanliga, skriver SvD.

– Man är mer utsatt framför datorn än i det offentliga rummet. Internet har blivit en arena där ungdomar utsätts för övergrepp, hot och sexuella kränkningar, säger Felipe Estrada.

Det är dessutom en arena där de vuxna inte är närvarande. Det är svårt att kontrollera och se vad som händer på interna internetsidor eller i sms.

Publisert: