S: Vi vill stärka välfärden

NYHETER

Socialdemokraterna presenterar huvuddragen för höstens skuggbudget

Jobb, utbildning och återställda försäkringar.

Det är frågor socialdemokraterna tänker satsa på i sin skuggbudget.

Dessutom lovar de miljarder till välfärden.

Budgetdebatten har redan börjat.

Samtidgit som regeringen samlas på Harpsund för att prata ihop sig om skattesänkningar och reformer går s-ledaren Mona Sahlin och partiets ekonomiskpolitiske talesperson Thomas Östros ut på DN Debatt och presenterar sina motdrag.

Inte helt oväntat sågar de allt som regeringen hittills har gjort.

”Ekonomin har förvärrats”

”Det behövs investeringar för att dra nytta av Sveriges styrkor och pressa tillbaka ökande priser, växande arbetslöshet och sjunkande tillväxt. tyvärr gör regeringen inget av detta. I stället har ekonomin förvärrats genom ett flertal allvarliga felbedömningar”, skriver de.

Bland annat beskyller de regeringen för ofinansierade skattesänkningar, färre utbildningsplatser på komvux och för att ha gjort Sverige otryggare genom sänkt a-kassa.

Om Mona Sahlin var statsminister och Thomas Östros finansminister skulle de lägga sina pengar på utbildning, trygghet och en ”grön infrastruktur”.

I debattartikeln utlovar de nya platser på högskolan, forskningsprogram i samarbete med näringslivet samt sänkt arbetsgivaravgift för de minsta företagen.

Mer till sjukvården

Även sjukvården ska få mer pengar.

”Vi kommer att göra riktade miljardinvesteringar för att stärka välfärden i kommunsektorn, inte minst sjukvården”, skriver Sahlin och Östros.

Barnfamiljer, studenter och pensionärer ska också få mer i plånboken. Och så upprepar man löftet om att återställa arbetslöshets- och sjukförsäkringen.

Exakt vad den gröna infrastrukturen innebär förklaras inte. Men investeringar ska göras för att skapa ”förutsättningar för moderna kommunikationer och framtida tillväxt.”