Så fungerar en lyckad förfest

avJenny Stiernstedt

NYHETER

Svaret finns i en kandidatuppsats vid Stockholms universitet

1 av 5
Samtliga bilder är hämtade ur en film som gjordes i samband med uppsatsen.

Varför är förfesten ofta mycket roligare än själva festen?

Svaret finns numera i en kandidatuppsats vid Stockholms universitet.

Uppsatsen är skriven av tre killar vid Marknadsakademien – med stor erfarenhet i ämnet.

Och jo, de kom faktiskt fram till ett svar.

Men vi tar det senare.

För främsta bidraget som Eric Uggla, Christoffer Dymling och Jonas Olofsson tycker sig komma med handlar om opinionsbildning.

Vardagsflykt

– Genom att förstå förfestens mekanismer kan man såväl öka som minska alkoholkonsumtionen. Om man vill påverka någon måste man först förstå sin publik. Det gäller att tala samma språk som ungdomarna, säger Eric Uggla.

De anser att en lyckad förfest ska stärka kompisband samt ge deltagarna trygghet och vardagsflykt.

Alkoholen är kärnan, menar killarna, liksom de fem faser de identifierat.

Viktigt är också deltagarnas olika roller.

Tyst överenskommelse

– Förfesten bygger på att det finns olika roller. En organisatiör och en moodbuilder, någon som bygger upp humöret, är de viktigaste. Och så finns det en tyst överenskommelse att deltagarna ska vara på gott humör, säger Eric Uggla.

Vem är du?

– Organisatören, helt klart. Organisatören är ofta samma person som värden – och jag brukar vara värden.

Var förfestar du i kväll?

– I kväll är jag sjuk. Så det blir inte mycket till förfest.

I samband med uppsatsen gjorde studenterna en film som nyligen visades på en stor konferens om konsumentforskning i San Fransisco.

Enligt deras handledare lär den ha gjort succé. Kanske mest tack vare roliga fyllescener. Men visst hade de även ett svar att leverera till publiken.

Varför är då förfesten den roligaste delen av kvällen?

– Man har ingen förväntan på förfesten och man har det roliga framför sig. Man lever i ett kravlöst nu, säger Eric Uggla.