Var tionde patient sjukhusinfekteras

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Urinvägsinfektion, hud- och sårinfektioner vanligast

Mer än var tionde patient som läggs in på sjukhus drabbas av en vårdrelaterad infektion.

Skillnaderna mellan landstingen är stora och ännu större mellan enskilda sjukhus, visar den hittills största undersökningen av vårdsmitta.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) undersökte en dag i november hur många patienter som drabbats av infektion på sjukhus. Mätningen, som bygger på knappt 20 000 inlagda patienter, visar att i genomsnitt elva procent av dem hade infekterats i vården.

Lägst var infektionsrisken i Halland med 6,4 procent och högst i Jämtland med 14,4 procent. Sett till enskilda sjukhus var skillnaderna ännu större. Bäst var sjukhuset i Landskrona i Skåne med inga infektioner alls och högst Ersta sjukhus i Stockholm med 23,8 procent.

Urinvägsinfektioner är vanligast, de står för var fjärde sjukhusinfektion. Därnäst kommer hud- och sårinfektioner (17 procent) och lunginflammation (14 procent). Män drabbas oftare än kvinnor och risken är större hos äldre.

Bristande hygien

Överbeläggningar, bristande hygien och ökad antibiotikaresistens är de främsta orsakerna. SKL har tagit fram en åtgärdsplan för landstingen, med målet att halvera de vårdrelaterade infektionerna före utgången av 2009. Nya mätningar görs i april och november nästa år.

– Det finns stor potential till förbättringar, säger vd Håkan Sörman. Man måste jobba systematiskt med att få genomslag för basala hygienrutiner hos personalen.

På Karolinska universitetssjukhuset i Solna infekterades nästan var femte patient.

– På de stora sjukhusen har man ofta en mer komplex sjukdomsbild med ofta svårare sjuka patienter. Där görs mycket trauma- och tarmkirurgi vilket ökar risken för infektioner, säger Dag Ström, projektledare på SKL.

Halland bäst

Landstinget i Halland har kommit längst i sitt hygienarbete. Man har obligatorisk hygienutbildning för all personal, tydliga hygienregler, skärpt klädpolicy, obligatorisk handspritning vid toalettbesök och patientkontakter, samt förbud att bära armbandsur, ringar och smycken.

– Vi har på tre år minskat infektionerna från 10 procent till 6,4 procent, säger sjukvårdsdirektör Lena Kierkegaard.

Sämst resultat fick Ersta sjukhus i Stockholm. Överläkare Sven Goldman är överraskad och vill studera underlaget innan han ger en kommentar.

– Jag kan inte svara innan jag vet vilka patienter som ingått i undersökningen, säger han.

Inte OK

Torbjörn Söderström är chefläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala, med 11 procent infektioner. De kostar sjukhuset 100 miljoner kronor om året, plus lidande för patienter och anhöriga.

– Det är inte OK att tio procent av patienterna får vårdrelaterade infektioner, säger han. Vi driver nu en målmedveten kampanj för att halvera siffran till slutet av 2009.

Svårast att ändra rutinerna har enligt Söderström läkarna, vars långa läkarrockar ökar risken för smittspridning och måste skrotas.

– Det finns mycket symbolik i läkarrocken, läkarna har inte varit lika benägna till förändring som övrig personal, säger han.

PO Lindström/TT

Publicerad: