Mätningarna som kan avgöra valet

Med knappt en månad kvar till valet avlöser undersökningarna varandra.

Men även om det svårt att veta vilka siffror att lita på så kan mätningarna få betydelse för valutgången.

– Ett parti som det går bra för i opinionsmätningarna får ytterligare sympatier, säger Jesper Strömbäck, professor i politisk kommunikation.

Jesper Strömbäck, forskare i politisk kommunikation.
Jesper Strömbäck, forskare i politisk kommunikation.

Den senaste tiden har en flod av olika opinionsmätningar redovisats i medierna; ofta med skilda resultat. I vissa mätningar leder de borgerliga medan andra visar på ett övertag för oppositionen.

Jesper Strömbäck, professor vid Mittuniversitetet i Sundsvall, berättar att de svenska opinionsmätningarna håller hög standard.

– Om man jämför mätningarna som gjordes precis innan förra valet skiljde det någon procent, vilket är ett bra resultat internationellt sett. Men det är viktigt att inte dra så stora växlar på mätningar så här långt innan valet.

Stora skillnader

Anledningen till att resultaten skiljer sig så mycket från mätning till mätning beror enligt Strömbäck på att väljarkåren blivit mer lättrörlig men också på när mätningen görs och vilken metod som används.

Han varnar för slarvigt gjorda undersökningar där resultatet inte är statisitiskt säkerställt. Kombinerat med stor uppmärksamhet från medierna kan en sådan undersökning ge en missvisande bild av verkligheten.

– Men opinionsmätningar är ett fantastiskt verktyg, om man vet hur man ska använda dem och om man vet hur resultaten ska tolkas, säger han.

Kan påverka utgången

Att beräkna hur en enskild väljare påverkas av en opinionsmätning är omöjligt. Men mätningarna kan ändå påverka valutgången på flera sätt.

– Den effekt som det finns mest stöd för är den så kallade bandwagon-effekten som innebär att ett parti som det går bra för i mätningarna får ytterligare sympatier.

Bandwagon-effekten påverkar främst de väljare som kanske inte är så intresserade av politik och ännu inte bestämt sig för hur de ska rösta. De hoppar gärna på vinnarvagnen, förklarar Strömbäck.

– En annan effekt är den på partierna. Ett parti som det går bra för har lättare att mobilisera sina aktivister och sympatisörer. Ett sådant parti får ökat självförtroende och kampanjar bättre.

Metoderna skiljer

Det motsatta gäller såklart för ett parti som det går dåligt för. Där blir det svårare att engagera de aktiva och det kan också få betydelse på valdagen.

– Den tredje effekten, och kanske den allra viktigaste, är effekten på medierna. Om ett parti går bra i opinionsundersökningarna så resulterar det i fler artiklar kring partiet. Samtidigt betraktas ett parti som det går sämre för som mindre nyhetsvärdigt.

Jesper Strömbäck menar dock att många resultat ska tas med en nypa salt.

– Metoderna skiljer sig åt från mätning till mätning och opinionen förändras nog inte så mycket som opinionsmätningarna gör.

Grafik: Så ligger just ditt parti till
Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN