”De som fått avslag kan ansöka igen”

avMary Mårtensson

Försäkringskassan är nöjd med att ha fått besked om sondmatning.

Det är en måltid, slår Högsta förvaltnings­domstolen fast.

– Självklart kommer domen att efterlevas inom hela myndigheten, säger rättschefen Eva Nordqvist.

Försäkringskassans praxis för sondmatning omkullkastas av den nya prejudicerande domen i Högsta förvaltningsdomstolen, HFD.

Enligt HFD:s dom ska sondmatning betraktas som intag av måltid. Därmed utgör den ett grundläggande behov, som kan ge rätt till personlig assistans.

’Vi är väldigt glada’

Foto: Försäkringskassan
Eva Nordqvist, rättschef på Försäkringskassan.

– Vi lyfte den här frågan till Högsta förvaltningsdomstolen för att vi ville få ett klargörande. Och nu är vi väldigt glada att vi fått det, både för egen del och för dem som är i behov av assistansersättning, framför allt för dem, säger Eva Nordqvist, rättschef på Försäkringskassan.

Kommer Försäkrings­kassan nu att klassa sondmatning som ett grundläggande behov, när assistansersättning ska beräknas?

– Ja, självklart kommer domen att efterlevas inom hela myndigheten, sedan Högsta förvaltningsdomstolen konstaterat att sondmatning är ett behov som kan ge rätt till assistans – om den hjälp som behövs är av tillräckligt integritets­känslig karaktär, säger Eva Nordqvist.

’En knepig fråga’

Hur säkrar Försäkringskassan att de, som mist eller nekats assistans, får rätt till assistansersättning för sondmatning?

– De som fått avslag kan ansöka igen och i de ärenden som inte är avgjorda kommer domen att följas.

Har Försäkringskassan gjort en grav felbedömning under flera år?

– Det handlar ju om en knepig juridisk fråga. Den juridiska frågan har varit om sondmatning ingår i begreppet måltid och den slutsatsen har Högsta förvaltningsdomstolen landat i, säger Eva Nordqvist.

ARTIKELN HANDLAR OM