Flyktingmottagandet i Sverige

50 000 väntas gå under jorden

Av: 

Olof Svensson

NYHETER

Nästan var tredje person som får avslag på sin asylansökan väntas försvinna.

Enligt Migrationsverkets prognos handlar det om närmare 50 000 personer till och med år 2020.

– Vi måste öka insatserna för att de som får avslag också åker hem, säger migrationsminister Morgan Johansson (S).

Regeringen trappar upp arbetet för att de som fått avslag på sin asylansökan ska lämna landet. Samtidigt räknar Migrationsverket med att fler och fler kommer försvinna och gå under jorden.

I myndighetens senaste prognos står det att omkring 33 000 - 34 000 personer väntas få avslag på sin asylansökan varje år fram till 2020.

En stor del av dem kommer att lämna landet självmant - men nästan en tredjedel kommer att avvika. Det innebär att till och med 2020 kommer 49 200 människor att försvinna, enligt Migrationsverket.

– Att man är avviken innebär att vi inte har kontakt, då får polisen efterlysa personen, säger Johanna Måhlén på Migrationsverkets presstjänst.

Var tar personerna vägen?

– Det är snarare en fråga för polisen. När någon försvinner släpper vi ärendet, det går över till polisen.

Ska hitta gömda

Polisen, Kriminalvården och Migrationsverket har fått i uppdrag av regeringen att arbeta hårdare för att fler som fått avslag på sin asylansökan ska lämna Sverige. För polisens del handlar det till stor del om att intensifiera arbetet med att hitta de som gömmer sig. Bland annat ska myndigheten hårdare kontrollera så att arbetsplatser inte använder papperslösa som svart arbetskraft.

– Vi kommer, i större omfattning och i mer organiserad form, genomföra dessa kontroller i hela Region syd, säger Michael Mattsson, vid gränspolisen i region Syd.

De flesta polisområden som Aftonbladet har varit i kontakt med har bemannat upp för att klara av arbetet. Region Syd har på ett halvår gått från 90 till 360 anställda.

– Vi kommer inte att förändra arbetet utan följa de regler som finns för detta arbete, säger Michael Mattsson.

SE OCKSÅ

Fängelse tas i bruk för avvisade asylsökande

Fler förvarsplatser

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) säger att Migrationsverkets beräkningar om att 50 000 kommer försvinna gjordes innan regeringen vidtog åtgärder för att minska antalet. Bland annat ska antalet förvarsplatser utökas.

– Sedan är det inte säkert att alla som försvinner är kvar i Sverige. Många åker till annat land, säger han.

Inrikesminister Anders Ygeman (S) utesluter inte ytterligare åtgärder för att hitta de som gömmer sig.

– Jag tror att vi kommer minska den gruppen, men det kommer behövas ytterligare åtgärder. Vi måste gå igenom varje steg för att se vad vi kan göra för att färre ska gå under jorden.

ANNONS

Glöm inte mors dag – skicka en vacker bukett med choklad! Beställ hos Interflora här.

Extern länk från Interflora

Beställ nu

Det flyr de från – och så många får stanna i Sverige
Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Flyktingmottagandet i Sverige