Så ska handeln med barn stoppas

NYHETER

Regeringen tar fram ny plan

Foto: Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S).

Ensamkommande barn försvinner. Barn utsätts för övergrepp på nätet. Kriminella handlar med barn som om de vore vapen och narkotika.

Nu tar regeringen krafttag för att stoppa utvecklingen.

– Vi vet att det här förekommer och att det finns pengar i verksamheten. Det gäller att vi kan förebygga och stoppa det, säger ansvarig minister Åsa Regnér.

Regeringen tar på onsdag beslut om en ny handlingsplan för att skydda barn mot människohandel och övergrepp. Den innehåller 23 punkter, både förebyggande åtgärder och rättsliga insatser.

– Det handlar om allvarliga övergrepp och det är viktigt att se till så att vuxna inte begår övergreppen och att barn inte befinner sig i situationer där de kan bli utsatta, säger Åsa Regnér (S), barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Kan bli offer för prostitution

Handlingsplanen är enligt Regnér mer omfattande än den förra som löper ut i år, mycket på grund av nya hot som barn ställs inför. I många fall handlar det om att ge myndigheter nya uppdrag.

– Förra året kom 70 000 barn varav hälften var ensamkommande. Vi vet att en del av dem har försvunnit och det finns farhågor att de kan bli offer för prostitution och människohandel. Länsstyrelsen i Stockholm har fått i uppdrag att kartlägga barn som försvinner, säger Åsa Regnér.

Barnombudsmannen får i uppdrag att djupintervjua barn som försvunnit och kommit tillbaka, detta för att veta vad de varit med om och kunna förhindra att det sker igen.

Del av organiserad brottslighet

Åsa Regnér lyfter även fram åtgärder för att förhindra att barn utsätts för övergrepp på nätet och hamnar i händerna på kriminella.

– Handel med vuxna och barn för sexuella ändamål har ännu mer blivit en del av den organiserade brottsligheten. Man handlar med människor på samma sätt som man handlar med vapen och narkotika.

Handlingsplanen börjar gälla i år och socialdepartementet kommer att följa upp så att de som fått uppdrag också följer den.

– Det ska ses som ett sätt att ständigt påminna om att det här inte får hända. Alla aktörer måste göra vad de kan. Det är också viktigt i ett globalt sammanhang. Sveriges initiativ på det här området är något som uppmärksammas i andra länder, säger Åsa Regnér.