Lärare anmäls – hånade elevs lugg

Foto: Eleven och föräldrarna beskriver situationen på skolan som ”kaosartad”. Bilderna föreställer inte någon av personerna i artikeln.
NYHETER

Läraren ska först ha hånat eleven för dennes lugg.

Därefter försökt ”hjärntvätta” honom att glömma händelsen.

Det går att läsa i en anmälan till Skolinspektionen som nu kräver kommunen på svar.

En högstadieskola i nordöstra Skåne har anmälts till Skolinspektionen för flera fall av kränkande behandling.

Den kvinnliga läraren ska bland annat ha sagt till eleven att han ”inte bör ha luggen på det där sättet”, men efter händelsen försökte hon övertala honom att det hela bara varit en dröm, enligt anmälan där det hela beskrivs som ”försök till hjärntvätt”.

Erbjöd oärlig ursäkt

Efter händelsen ska läraren ha erbjudit eleven två val: att hon skulle be honom om ursäkt utan att mena det, eller att de helt skulle glömma saken.

Eleven och dennes förälder fick till slut nog, och gjorde en anmälan till Skolinspektionen. Där beskriver de även miljön på skolan som ”kaosartad, där barnen får göra som de vill. Till exempel åka runt på skateboard i korridorerna och röka på skolgården”.

Nu måste kommunen som huvudman svara Skolinspektionen på 13 punkter gällande kränkande behandling och hur skolan, samt kommunen, behandlat pojken i samband med händelsen.

ARTIKELN HANDLAR OM