Tog kolesterolmedicin – dog

NYHETER

Patient tog Astra Zenecas läkemedel Crestor

Ett dödsfall kopplas nu till läkemedelskoncernen Astra Zenecas kolesterolsänkande läkemedel Crestor.

Runt 5 000 svenskar använder medicinen.

Crestor är ett av Astra Zenecas viktigaste nya läkemedel och används av närmare fyra miljoner människor i 65 länder. I Sverige har läkemedlet inte fått lika stort genomslag. Runt 5 000 svenska patienter beräknas använda sig av medicinen.

Enligt en talesman för bolaget har det aktuella dödsfallet rapporterats till olika läkemedelsmyndigheter runtom i världen, skriver Reuters. Men på Läkemedelsverket har man inte fått någon information om något nytt fall.

– Det här kan handla om ett nytt fall som vi ännu inte fått kännedom om, säger Gunilla Sjölin-Forsberg, chef för biverkningsenheten på Läkemedelsverket i Uppsala till TT.

Inget styrkt samband

Vid tidigare larm har orsaken mellan dödsfall och läkemedlet inte kunna styrkas. Det har dessutom funnits andra möjliga dödsorsaker. I två av fallen hade båda patienterna svår kranskärlssjukdom och i ett av dessa kunde hjärtinfarkt fastställas vid obduktion.

På Astra Zeneca är man noga med att betona att ett orsakssamband intehar kunnat fastställas i det aktuella fallet heller.

– Patienten har även behandlats med andra läkemedel, säger Astra Zenecas informationschef Staffan Ternby.

Trots flera rapporter har Astra Zeneca inga planer på att dra tillbaka läkemedlet.

"Ingen fara"

– Värdet på att sänka kolesterolet hos patienter bedöms så mycket viktigare än att en patient på miljonen får allvarliga biverkningar eller i värsta fall avlider, säger Ternby.

Staffan Ternby hävdar att det inte finns någon anledning till oro för de patienter som använder Crestor.

– Vi anser att det inte föreligger högre risk att använda Crestor än liknande läkemedel. Är man orolig ska man kontakta läkaren som skrivit ut medicinen.

Per Mattsson, TT