Riksdagsbeslut krävs för att nå FN-mål

Av:  TT

Miljö- och klimat­minister Isabella Lövin (MP).
Miljö- och klimat­minister Isabella Lövin (MP).

Det krävs ett särskilt riksdagsbeslut om Sverige ska kunna nå FN:s hållbarhetsmål till 2030.

Det slår Agenda 2030-delegationen fast i sitt slutbetänkande.

Betänkandet, som lämnades över till miljöminister Isabella Lövin vid ett seminarium på måndagen, innehåller flera förslag på hur FN-målen ska uppnås.

Delegationen slår också fast att Sverige hittills bara uppfyller en mindre del av indikatorerna som FN ställt upp – detta trots att Sverige ligger jämförelsevis långt fram i arbetet jämfört med andra länder.

Det viktigaste, enligt delegationen, är att riksdagen beslutar om ett nationellt mål för genomförandet av Agenda 2030. Syftet är att få till långsiktighet och en bred politisk förankring i arbetet.

Regeringen bör också från och med budgetpropositionen för 2022 ge en analys och en samlad redovisning av hur arbetet går. Dessutom föreslås att regeringen tillsätter en kommitté som fram till 2030 kontinuerligt ska ta fram förslag till åtgärder och samtidigt utvärdera hur genomförandet fortskrider.

FN:s mål innebär bland annat att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, och vidta åtgärder mot klimatförändringarna. Kritiker har sagt att målen är orealistiskt högt satta, men Isabella Lövin anser inte det.

– Det hela kan låta orealistiskt, men vad är alternativet? Agenda 2030 är en vägvisare, säger hon.

Publisert: