Miljöpartiet vill förbjuda allt kol i Europa 2030

avAnette Holmqvist

1 av 2

Sol, vind och vatten i stället för kol och stål.

I dag presenterade Miljöpartiet sin viktigaste prioritering inför EU-valet – ett kolfritt Europa senast 2030.

– Vi vill ta ansvar för framtiden och i EU-valet är klimatet den absolut avgörande frågan, säger Isabella Lövin, EU-parlamentariker.

När Miljöpartiet nu går in i slutfasen inför EU-valet den 25 maj trycker man på klimatet som sin främsta prioritering. Vid en presskonferens i riksdagen presenterade man ett förslag man kallar "Låt kolet ligga, gröna förslag för ett kolfritt Europa".

Dit vill man nå genom en rad förändringar.

Solunion

Bland annat vill MP se en energiunion med större samarbete mellan de europeiska länderna i frågor som fokuserar på sol och vindenergi i stället för den kol- och stålunion som var grunden för EU-samarbetet en gång.

Dessutom införa ett klimatpolitiskt ramverk med lagstiftning om utsläppsminskningar som krävs för att jordens temperatur inte ska öka med mer än två grader. Och förbud mot allt kol år 2030.

– Om vi ska klara tvåprocentsmålet som hela världens länder och ledare har kommit överens om, då kan vi inte bränna 80 procent av allt kol som redan finns upptäckt. Det enda sättet att undvika att göra det, nu när kolpriset faktiskt faller, är att förbjuda ny utvinning av kol och att man bygger nya kolkraftverk, säger Isabella Lövin.

"Inte tagit steg som krävs"

Hon sitter redan i EU-parlamentet och står nu högst upp på partiets valsedel. Näst efter henne finns det före detta språkröret Peter Eriksson, som också siktar mot Bryssel.

– EU har i dag en klimatpolitik för att försöka klara klimatutmaningarna, men man har inte tagit de steg fullt ut som krävs för att klara klimatutmaningarna. Man kan inte helt lämna energipolitiken till de enskilda länderna om man tror man ska klara de här utmaningarna. Det behövs mer åtgärder och mer samarbete om effektivisering av energin och att investera i mer förnybart, säger Eriksson.

Hur ska den svenska industrin klara sitt energibehov med sol, vind och vattenkraft?

– Vi har ju också biogas i Sverige, så vi har bättre förutsättningar än andra länder i att klara av att ha en egen energiproduktion och till och med sälja till andra länder. Jag bedömer inte det som den stora frågan. Det är att en del länder i till exempel Östeuropa i dag är väldigt beroende av kol, säger Eriksson.

Tror på miljövänlig teknik

Inte heller Isabella Lövin tror att MP:s planer skulle äventyra industrins behov av energi.

– Det är klart att det här kommer att bli en övergångsperiod, men vi ser så stora vinster även för industrin. Ska Europas energi klara sig i den globala konkurrensen så kräver det att vi satsar på smart miljövänlig teknologi, säger hon.

Bäddar det för kärnkraft?

– Nej, jag tror faktiskt inte det, ur en ekonomisk synvinkel ser alla seriösa bedömare i dag att bygga nya reaktorer är väldigt mycket mer kostsamt än att bygga sol och vindenergi. Kärnkraften håller på att fasa ut sig själv.

Men är det möjligt att driva basindustrin med sol och vindkraft?

– Och vattenkraft, det ska vi inte glömma bort. Det går jättebra att reglera vattenmagasinen så att man faktiskt använder kraften när man behöver den. Vi har ett energiöverskott i Sverige i dag, som vi exporterar, säger Lövin.

Moderaterna huvudmotståndare

I klimatarbetet pekar Miljöpartiet ut Moderaterna som sina främsta huvudmotståndare, då man menar att partiet i parlamentet röstat för att ta bort bindande mål för förnybar energi och försvagat systemet med handel för utsläppsrätter.

– De har försökt skjuta ner klimatpolitiken inom EU under den här mandatperioden, jag ser dem som det stora problemet för att skapa en majoritet för en bättre klimatpolitik, säger Eriksson.

Christofer Fjellner, EU-parlamentariker för Moderaterna, menar dock att det är MP som hotar klimatet.

– Vi måste ha en klimatpolitik som klarar jobb, tillväxt och rimliga energipriser för att övertyga Europa och resten av världen. Miljöpartiet saknar helt förslag för detta och därför är deras förslag i sig ett hot mot klimatet, säger han.

ARTIKELN HANDLAR OM