Nordkorea uppgraderar uppskjutningsområde

NYHETER

Ska kunna skicka iväg större och mer mobila missiler

Norkoreas största raketramp uppgraderas just nu.

Dessutom byggs ytterligare en ramp i området.

Arbetet kan öppna för större raketer med längre räckvidd.

På satellitbilder som tagits tidigare i oktober syns hur Nordkorea arbetar febrilt vid sitt största raketuppskjutningsområde, Sohae.

Enligt USA-Korea-institutet vid det amerikanska John Hopkins-universitetet tyder bilderna på att ytterligare en ramp byggs, rapporterar AFP.

Även vid den befintliga rampen pågår arbeten. Den tros uppgraderas, möjligtvis för att i framtiden kunna skicka upp större raketer, skriver institutet på sin hemsida, 38 North.

Satellituppskjutning kritiserades

En väg som går mellan uppskjutningsrampen och en byggnad där missilerna förvaras har förstärkts och breddats. Institutet skriver att det kan vara för att göra vägen körbar även för mobila uppskjutningsfordon.

Den befintliga rampen brukades i december förra året, för att skicka upp en raket med en satellit. Uppskjutningen var lyckosam och sateliten kunde placeras i en bana kring jorden.

Tilltaget kritiserades i stort sett enhälligt av det internationella samfundet, som menade att det var ett förklätt missiltest. Ett sådant test skulle bryta mot de FN-sanktioner som finns mot Norkorea.

Nya raketer väntar

Från Pyongyang menade man att uppskjutningen var helt och hållet vetenskaplig och att man kommer fortsätta med liknande uppdrag i framtiden.

Arbetet vid ramperna tros slutföras inom kort, vilket skulle ge Nordkorea möjligheten att skicka upp nya satelliter om de så skulle vilja, skriver USA-Korea-institutet.

Nya kärnvapentest

Nordkorea vill återuppta de sexparts-samtal som förts om landets kärnkrafts-program. Men från amerikanskt håll menar man att Nordkorea först måste visa att man inte kommer att gå vidare med utvecklingen av sina kärnvapen.

En ny raketuppskjutning skulle ses som ett steg i fel riktning och med stor säkerhet också resultera i nya sanktioner från FN, skriver AFP.

Förra veckan rapporterade USA-Korea-institutet att satellitbilder visa hur Nordkorea byggt två tunnlar vid sitt testområde för kärnvapen, vilket man menade kan tyda på att nya provsprängningar kommer genomföras.