Friskolor möter Skolinspektionen

NYHETER

■ ■ Utbildningsutskottets ordförande Betty Malmberg (M) kommer under dagen att kalla till möte mellan Friskolornas riksförbund och Skolinspektionen. Mötet är en följd av SVT:s Uppdrag gransknings avslöjande om friskolor som väljer bort mindre önskvärda elever.

– Tanken är att få en förklaring från friskolorna, att få höra deras version, säger Betty Malmberg.

Hon säger att Friskolornas riksförbund måste presentera åtgärdsplaner för att något liknande inte ska hända igen, annars kan det bli aktuellt med viten

TT