För tidigt jubla över Saabaffär

NYHETER

Motköp och protester kan sätta krokben för affären

Jas-affären med Brasilien är givetvis en triumf för Saab.

Men hur stora skäl det finns för Sverige att jubla är väldigt oklart.

Förhandlingar om motköp och annat kan fortfarande sätta käppar i hjulet.

Man kan säga att Brasiliens preliminära order på Jas är att betrakta som en avsiktsförklaring. Man vill köpa 36 plan för en prislapp av 38 miljarder kronor. Summan är en uppskattning av nyhetsbyråns Reuters.

Det låter ju som rena bingon för Saab och för Sverige.

Men fullt så enkelt är det inte.

Alla affärer av den här typen följs alltid av krav på motköp. Saab eller Sverige måste köpa produkter till ett visst värde från Brasilien för att affären ska bli av. En modern form av byteshandel.

Försvarsminister Karin Enström säger att något avtal ännu inte finns och att det är först nu som Saab och Brasilien på allvar ska börja förhandla om hur affären ska göras upp, hur stora motköpen ska vara och så vidare. Förhandlingar som är så komplicerade att de beräknas ta ända upp till ett år.

Ju fler motköp som Saab tvingas till desto lägre blir vinsten med försäljningen.

Övertala

I nuläget är Jas-köpet en ren affär mellan Saab och Brasilien. Men det är inte omöjligt att de svenska skattebetalarna blir inblandade på sikt. De brasilianska kraven på motköp kan bli så höga att Saab försöker övertala svenska staten att ta ett delansvar.

Enligt Brasilien har Saab lovat att dela med sig av tekniken som används i Jas. Chansen att öka sitt eget tekniska kunnande är ett viktigt skäl till att man valde det svenska planet. Men Jas innehåller bland annat amerikanska teknik och komponenter som inte får vidareexporteras utan tillstånd. Det är inte självklart att Saab kan dela med sig av den till Brasilien.

Anklagelser om mutor och extremt höga provisioner brukar vara ett närmast obligatoriskt inslag i de flesta stora vapenaffärer. I försäljningarna av Jas till Tjeckien, Ungern och Sydafrika har uppgifter om mutor förekommit. Liksom försäljningen av Boforskanoner till Indien.

Våld

Oftast flyter de upp till ytan först när hela affären är i hamn eller nästan i hamn. Om några sådana problem finns med Brasilien är för tidigt att säga. Men också att utesluta.

En annan komplicerande faktor är den inrikespolitiska situationen i Brasilien. Våldsamma demonstrationer har skakat landet de senaste månaderna mot att pengar slängs ut på fotbolls-VM i ett land där de fattiga saknar bra utbildning och sjukvård. Jas-affären kan mycket väl väcka liv i liknande stämningar och tvinga president Rouseff att backa.

Gemensamt för alla tidigare Jas-affärer är att det brukar applåderas väldigt mycket när det första köpbeskedet kommer men betydligt mindre när affären väl är i hamn eftersom det sällan blir den enorma kassako som det första intrycket ger sken av.

Jobben räddas

Att försöka räkna fram den företagsekonomiska vinsten av en affär av det här slaget är i bäst fall väldigt komplicerat. I sämsta fall nästan omöjligt.

En positiv effekt om det i slutändan verkligen blir en affär är att jobben på Saab räddas för lång tid framöver. Kanske kan det till och med bli tal om nyanställningar

Men Sveriges intressen är inte bara att Saab ska tjäna pengar. Förmågan att vi själv kan producera ett stridsflygplan av hög kvalitet anser våra politiker och militärer vara ett viktigt strategiskt intresse för Sverige. En förutsättning för att utvecklingen av nya versioner av Jas ska kunna fortsätta är att andra länder köper planet och därmed är med och delar på utvecklingskostnaden. Ju fler länder som beställer Jas desto lättare blir det att övertyga andra intresserade köpare.

Någonstans i slutändan kanske pengarna trillar in.

Aktieägarna i Saab verkar i alla fall tro det. Aktien steg i går med över 30 procent.