Väljarna: Nej till vinsterna

6 av 10 svenskar vill förbjuda vinster i välfärden – men inte privat vård, skola eller omsorg

Sex av tio svenskar är för ett förbud mot vinster i välfärden.

Det visar en undersökning som Sifo gjort för ­Aftonbladet.

- Frågan är inte enkel varken för Alliansen eller de rödgröna partierna, för väljarna drar i en annan riktning än de själva gör, säger Toivo Sjörén, ­opinionschef på TNS Sifo.

Så många som 58 procent av svenskarna tycker att det är ett mycket bra eller ganska bra förslag att förbjuda vinstutdelning inom skattefinansierad vård, skola och omsorg. Det visar opinionsinstitutet TNS Sifos undersökning, genomförd på uppdrag av Aftonbladet.

2012 ställde SOM-insti­tutet vid Göteborgs universitet samma fråga till svenskarna. Då ansåg något fler, 62 procent, att vinst­utdelning inte ska tillåtas.

- Det är ingen stor skillnad. Men det har inte ökat i alla fall, säger Toivo Sjörén på TNS Sifo.

Vill ha alternativ

Den stabila majoriteten mot vinster i välfärden innebär dock inte att svenskarna säger nej till ­privat vård, skola och omsorg. Så många som 46 procent av de svenskar som TNS Sifo har tillfrågat vill att kommunerna ska se till att det finns privata skattefinansierade alternativ ­inom skola, vård och omsorg.

- Även om de tycker det är bra att inte tillåta vinstdelning, så vill de att det ska finnas privata alternativ. Det kan förefalla motstridigt, men så är det, säger Sjörén.

Tycker annorlunda

Väljarna går delvis i en annan takt än partierna när det gäller vinster i välfärden och privat omsorg. Det ­visar undersökningen från TNS Sifo, när Aftonbladet jämför den med en enkät till riksdagsledamöterna som vi har genomfört. 152 av 349 riksdagsledamöter svarade.

Bara 33 procent av riksdagsledamöterna tycker att vinstutdelning ska förbjudas inom skattefinansierad vård, skola och omsorg. Bland S-ledamöterna finns till och med en majoritet - 51 procent - som tycker att det är ett dåligt förslag att stoppa vinsterna. Det ­hänger bland annat samman med att Socialdemokraterna tycker att vinster i skolan är okej, så länge den skattefinansierade skolpengen inte bidrar till vinsten. Även inom Vänsterpartiet finns ledamöter som tycker att privata stiftelser och föräldrakooperativ får gå med vinst, om den återinvesteras.

”Ligger åt mitten”

Skillnaderna är också stora mellan väljarna och riksdagsledamöterna när det gäller frågan om privat ­skola, sjukvård och äldreomsorg fungerar bra. ­Medan över 90 procent av Alliansens riksdagsledamöter tycker att alla dessa former fungerar bra, så ­håller mindre än hälften av Alliansväljarna med om det.

- Den här frågan är inte enkel varken för Alliansen eller de rödgröna partierna, för väljarna drar i en ­annan riktning än de själva gör. Väljarna verkar ligga mer åt mitten, säger Toivo ­Sjörén.

Publisert: