Självmord

154 unga döda – bara under 2012

Av: 

Mary Mårtensson

NYHETER

Självmorden minskar i hela befolkningen – utom bland unga: ”Föräldrar ringer och är förtvivlade”

Varje dag dör fyra personer i självmord i Sverige.

Självmord är i dag den vanligaste dödsorsaken bland 15–24-åringar. Ändå får de inte den hjälp de behöver.

– När man har självmords­tankar och lyckats samla kraft till att söka hjälp – då måste man få hjälp med en gång. Annars går de förlorade, säger Pirjo Stråte, vice ordförande i SPES.

Aftonbladet har granskat självmorden i Sverige tioårsperioden 2003–2012. Statistiken har tagits fram ­speciellt för Aftonbladet av NASP, Nationellt centrum för suicid­forskning och prevention av psykisk ohälsa, vid Karolinska Institutet.

2012 tog 1 530 personer livet av sig i Sverige.

Det är en ökning med 143 självmord sedan 2011 då självmords­talet var mycket lågt.

Sedan 1980 minskar dock självmordstalen i befolkningen – utom bland ungdomar i åldern 15–24.

– Det är oroande att minskningen inte sker hos unga, säger ­Gergö Hadlaczky, biträdande chef och suicidforskare på NASP.

”Föräldrar är förtvivlade”

Självmord är i dag den vanligaste dödsorsaken bland 15–24-åringar. Var tionde person som tog sitt liv 2012 var ett barn eller ungdom under 25 år. Totalt 154 personer. Av dem var sju barn under 15 år.

Varför minskar inte själv­morden bland ungdomar?

– Det är oroväckande. Det kan bero på att den psykiska ohälsan ökar. Rapporter och studier visar att depression, ångest och självmordsförsök ökar bland både pojkar och flickor, men mer bland flickor. Jag tror att den ­psykiska ohälsan inte ­upptäckts i tid och inte behandlats hos de här ungdomarna, säger Danuta Wasserman, professor i psykiatri och suicidologi vid KI samt chef för NASP.

SPES – Riksförbundet för suicid prevention och efterlevandes stöd – tar dagligen emot samtal från oroliga föräldrar.

– Föräldrar ringer hit och är förtvivlade för att barnen säger att de vill ta sitt liv. Barnen tycker inte att någon lyssnar på dem. De vet inte var de hör ­hemma. Att prata om självmord är ett skydd för livet och minskar suicid, säger Gunilla Wahlén, förbundsord­förande i SPES.

Fler män begår självmord

Självmord är starkt könsrelaterat. Det är dubbelt så vanligt bland män som kvinnor. 2012 tog 1072 män och 451 kvinnor över 14 år ­livet av sig. I åldern 20–24 var självmord tre gånger vanligare bland killar än tjejer.

Vid självmordsförsök är för­hållandet dock det omvända: Kvinnorna svarar för en högre ­andel av självmordsförsöken.

– En förklaring till att fler män dör i självmord kan vara att män använder metoder som är mer våldsamma och dödligare än kvinnor, säger Gergö Hadlaczky.

Kvinnor förgiftar sig i högre grad och män hänger sig.

Den starkaste riskfaktorn för självmord är ett tidigare självmordsförsök. En stor del av alla självmord sker inom ett år efter ett tidigare ­försök.

– En person som gjort ett självmordsförsök kommer mer sannolikt att dö i självmord vid ett senare tillfälle, jämfört med en person som inte har ett självmordsförsök i historiken, säger Gergö Hadlaczky.

Många riskfaktorer

Självmordsprocessen kan ha pågått i flera år med självmordstankar och tidigare självmordsförsök. En självmordsnära person känner sig ofta isolerad och ensam.

 En undersökning visar att 70–90 procent av dem som tog sitt liv hade haft kontakt med hälso- och sjukvården sina sista sex månader.

 2010 tog 451 personer ­livet av sig inom fyra veckor efter vårdkontakt, enligt siffror från Statskontoret.

 Självmordsrisken är särskilt hög när en patient släpps ut från den psykiatriska slutenvården ­efter ett självmordsförsök.

90–95 procent av dem som dör i självmord har en diagnostiserad psykisk sjukdom.

Andra riskfaktorer är  självmordsförsök i familjen kroppsliga sjukdomar  psykologiska riskfaktorer – som ensamhet, hopplöshet, hjälplöshet –  sociala riskfaktorer - som arbetslöshet, socialt utanförskap, dålig ekonomi, avsaknad av skyddande nätverk, förlust av närstående, relation, arbete.

”Mobbning stor orsak”

Även våld ökar självmords­risken.

– Det är fördubblad självmordsrisk för dem som utsatts för våld som barn och ungefär samma ­riskökning för dem som använt våld mot andra som vuxna, säger suicidforskaren Jussi ­Jokinen på KI, som gjort en uppföljningsstudie av patienter som vårdats ­inom psykiatrin efter självmordsförsök.

Också kraftigt våld mot huvudet ökar risken enligt de senaste rönen.

Bland ungdomar med självmordstankar är existentiella grubblerier, ätstörningar, ångest och tvångstankar vanligt. De vanligaste orsakerna till självmord bland barn under 15 år är, enligt SPES, mobbning och övergrepp, som att ha blivit rånad eller nedslagen. Det gäller särskilt unga ­killar.

– Mobbning är en stor orsak – att man inte orkar längre, säger Pirjo Stråte, vice ordförande i SPES.

SPES anser att omhändertagandet av själmordsnära ungdomar i vården måste bli bättre.

– Ungdomar får helt enkelt inte den hjälp och vård de behöver. Det är vad vi får höra, att de inte får vård. Det är även viktigt att få ungdomar att förstå att döden är för alltid – och inte bara några ögonblick, säger Pirjo Stråte.

Aftonbladet har samarbetat nära med SPES och följt deras rekommendationer för hur medier ska skriva om självmord

Hit kan du vända dig

 Vårdcentral eller annan läkarmottagning.

 Psykiatrisk mot­tagning.

 Personal på skola: lärare, skolsköterska, psykolog, socionom, husmor, skolvärdinna, fritidspersonal.

 Ungdomsmot­tagning.

 Präst, diakon.

Nationella hjälplinjen: 020-22 00 60. Alla dagar kl 13–22.

SPES, Riksförbundet för Suicid Prevention: 08-34 58 73. Telefonjour varje dag kl 19–22

Självmordsupplysningen: Chatt vardagar kl 19-22. www.mind.se

Jourhavande präst: via 112. Alla dagar kl 21–06

Jourhavande medmänniska: 08-702 16 80. Alla dagar nattetid, kl 21–06

BRIS – Barnens hjälptelefon: 116 111. Alla dagar kl 10-22

BRIS vuxentelefon – om barn: 077-150 50 50. Måndag–fredag kl 10–13

Jourhavande adoptionskompis: 020-64 54 30

Röda Korsets telefonjour: 0771-900 800. Alla dagar kl 14–22.

Röda Korsets mobilchatt SMS:a Kompis till 71 700. (kostar som ett vanligt sms). Vardagar kl 18-22 och helger 14–18.

Röda Korsets datorchatt: www.jourhavandekompis.se. Vardagar kl 18-22 och helger 14–18.

RFSL: Ring 020-34 13 16 eller skriv till boj@rfsl.se

Självmordsupplysningen: Chatt vardagar kl 19-22. www.mind.se

Så kan du hjälpa

Du kan rädda liv genom att räcka ut en hjälpande hand.

Så tveka inte att försöka tala med den som har självmordstankar.

Genom samtal kan du få personen att söka hjälp.

Varningssignaler för självmord och självmordsförsök är bland andra:

Förändringar i beteendet. Var alltid uppmärksam på om någon inte längre är sig lik eller om du oroar dig för personen.

Om personen är lynnig, ledsen, tillbakadragen, talar om hopplöshetskänslor, känner sig hjälplös och värdelös, inte bryr sig om sitt utseende, uttrycker dödstankar – exempelvis genom teckningar, berättelser och sånger – tar avsked av folk i sin omgivning och/eller ger bort ägodelar. En del ägnar sig åt riskfyllt och självdestruktivt beteende.

 Ibland kan en självmordsnära person upp­levas som ovanligt lugn av sin omgivning. Var uppmärksam på detta då det kan tyda på ett tyst ­beslut att fullfölja sin självmordsplan.

Källa: NASP

ANNONS

Ellos Badkläder! Baddräkter och bikinis med hög midja, shapingeffekt i fina färger till ett bra pris!

Extern länk från Ellos

Shoppa här

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Självmord