Nyheter

Mamma dödade sitt barn – kommunen får kritik

Av: 

Kerstin Weigl

NYHETER

Motala i juni: en mamma dödar sin treåriga dotter genom att sätta nio fentanylplåster på hennes kropp. Nu får kommunen som väntat kritik för passivitet.

Själv tror jag händelsen dessutom skvallrar om ett grundfel i socialtjänsten, som slår igenom på olika sätt: oförmågan att se barnen.

Följande hände i Motala. En pappa hade begärt gemensam vårdnad om dottern, som han sällan fick träffa. Han visste att mamman var upprörd, stressad och hotade döda barnet och även ta sitt eget liv.

Han larmade. Men myndigheten hörde framförallt det lilla explosiva ordet "vårdnadsärende". Man såg det som ett vuxenärende.

Socialtjänsten gjorde därför ingen riskbedömning, fast larmet gått att flickans liv var i fara.

Skyllde ifrån sig

Ingen utredning alls inleddes. Man hoppades fromt att föräldrarnas samarbetssamtal skulle lösa situationen.

Ansvaret att söka hjälp lades på mamman.

En annan enhet tog pappans upplysningar på allvar, men skickade sin rapport direkt till domstolen.

Kort sagt; fokus fanns på de vuxna, inte barnet. Varför det alltför ofta kan bli så är inte utrett eller forskat på, vad jag vet. En tysk studie ger ledtrådar.

Där som här är det vanligt att myndigheterna haft insyn i familjer där ett barn dödats. Undersökningen gäller 535 familjer. Var fjärde hade kontakt med sociala myndigheter när barnet dödades. Ulrike Zähringer, doktorand vid Kriminologiska forskningsinstitutet i Niedersachsen, djupintervjuade socialarbetare.

Gjorde ingen riskbedömning

Ingen av dem hade bedömt familjerna som "högriskfamiljer". De flesta skyllde ifrån sig: Hur skulle de kunna bevaka dygnet runt? Och varför fick de ingen information från vården och skolan?

Forskarens slutsats är att myndigheter måste hitta vägar för samarbete. Och - hon kunde se att ett felaktigt fokus på föräldrarna. Konflikter blir "vuxenbråk" och hot mot barn glöms bort.

Kände sig maktlös och förtvivlad

Den 32-åriga kvinnan och barnet hittades tillsammans i en säng på övervåningen i deras faluröda hus utanför Motala, den 16 juni i år. Under rättegången framkom att kvinnan känt sig "maktlös, nedstämd och förtvivlad" och övertygad om att flickan skulle tas från henne.

Motalas socialtjänst visar "allvarliga brister", skriver IVO (inspektionen för vård och omsorg) efter en första inspektion. Kommunen ska granskas ytterligare

ANNONS

MORS DAG-BUKETT; Låt våra florister hjälpa dig att uppvakta och överraska - enklare kan det inte bli!

Extern länk från Interflora SE

Beställ nu

Publisert: