Nyheter

Nya idéer nödvändiga för partiers överlevnad

NYHETER

Slutreplik

Johnny Munkhammars replik illustrerar det spörsmål jag tar upp. På frågan hur det är ställt med de moderata idéerna, hänvisas man i dag av M-företrädare till de arbetsgrupper som nu är i gång. Det arbetet är förstås viktigt för att finna underlag som kan utmynna i konkreta reformförslag; en verksamhet som bör pågå hela tiden inom ett parti. Men det måste även finnas idéutveckling som inte tar sitt uttryck i på förhand definierade och schablonmässiga frågeområden, utan i stället skapar utrymme för tankeprocesser där det mer svårfångade kan bli synligt.

Ideologisk reflektion är nämligen något annat än politiskt reformskrivande, och att det finns en spänning mellan idé och makt medger Munkhammar i frågan "kan partiet vara – och uppfattas som – nyfiket, modernt och förändringsbenäget även inför nästa val?". När man jämställer vikten av å ena sidan vad partiet ska vara, och å den andra sidan hur partiet ska uppfattas, blir intressekonflikten påtaglig. Detta är inte unikt för Moderaterna. Alla som lett regeringar har haft, och hanterat, utmaningen på olika sätt.

Munkhammar skriver att nya idéer formas i tankesmedjor, och inte i partierna. Tyvärr har det blivit så. Men ett regeringsparti som gör anspråk på att betraktas som samhällsbärande, borde anstränga sig för att försöka. Det ger kanske ingen omedelbar utdelning i form av konkreta reformförslag eller väljarstöd, men för att överleva intellektuellt som parti är det helt nödvändigt.

Tove Lifvendahl

ANNONS EXTERN LÄNK

Sommardeal - Prova BookBeat gratis i en månad!

BookBeat

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter