Analytiker: räntan sänks

avIvar Nilsson

Publicerad:
Uppdaterad:

Bankernas analytiker tror att Riskbanken kommer att besluta att sänka reporäntan i dag.

Men att även bolåneräntorna skulle sjunka är inte lika självklart.

13 av 18 analytiker som nyhetsbyrån Reuters har talat med tror att Riksbanken kommer att besluta att sänka reporäntan igen när årets första penningpolitiska rapport presenteras under förmiddagen. I december sänktes räntan från 2,00 till 1,75 procent och nu väntas den sänkas med ytterligare 0,25 procent.

Lånar på längre sikt

Lägre ränta för bankerna alltså, men inte lika självklart lägre för deras låntagare.

– Nej, inte mycket inte. Vi lånar upp på längre tider, säger Bo Engström på Handelsbanken till TT.

Och en liknande ståndpunkt har man på Swedbank.

– Vi lånar inga pengar av Riksbanken på reporänta. Så om de förändrar den så påverkar inte det vår bolåneränta direkt, säger Peter Borsos, kommunikationschef på Swedbank Sverige.

Enligt bankerna finns inte det starka sambandet mellan reporäntan och deras utlåningsränta längre kvar, eftersom kraven på deras likviditet och risktagande har ökat som en följd av finanskrisen.

Så vad betyder det här för den som står i begrepp att låna pengar?

I dag är bundet billigast

Enligt Gunilla Nyström, privatekonom på SEB, är det rimligt att förvänta sig att den rörligare tremånadersräntan kommer att sjunka. I dag ligger den högre än räntorna på lån med längre bindningstider.

– Vi tror att Riksbanken kommer att fortsätta sänka räntan två gånger till i år, vilket kommer att innebära att i slutet av 2012 så kommer tremånadersräntan att vara det billigaste alternativet, säger hon.

Detta ställer låntagaren i en knepig sits. Väljer man en tremånadersränta redan i dag så blir kostnaden högre fram till dess att tremånadersräntan har hunnit sjunka – om den nu sjunker. Om man i stället binder sig på längre tid riskerar man att gå miste om eventuella räntesänkningar under bindningstiden.

"Hugget som stucket"

– Det ser ut som att det blir hugget som stucket mellan tvåårs- och tremånadersränta. Då kan alternativet vara att välja en blandning av olika löptider, säger hon.

Ingela Gabrielsson, privatekonom på Nordea, är mer försiktig i sina råd.

– Jag tror inte att man ska förvänta sig att det blir så stor förändring för privatpersoner om den skulle sänkas nu, säger hon.

Hon tycker att det är viktigare att fokusera på att ha en stabil ekonomi med en bra buffert.

– Man ska inte ha en så liten marginal att man kan kullkastas av ändringar av reporäntan, säger hon.

Klockan 9.30 publicerar Riksbanken räntebeslutet i sin penningpolitiska rapport.

Publicerad: