11-åring mobbades för sin hudfärg

NYHETER

- DO anmäler kommunen

Flickan trakasserades i över ett år för sin hudfärg.

Skolan gjorde inte tillräckligt förrän allt urartade.

Det menar DO som nu stämmer kommunen.

– Skolan borde ha vidtagit kraftigare åtgärder, säger Laine Nõu Englesson på DO:s processenhet.

Skolans åtgärder ska leda till att trakasserier upphör eftersom trakasserier riktade mot barn kan få allvarliga konsekvenser för barns hälsa och möjlighet att tillägna sig kunskap på lika villkor.

”Barn drabbas av afrofobi”

Det skriver DO som nu förbereder en stämning mot en kommun i Kronobergs län där en flicka under lång tid trakasserades för sin hudfärg.

– Det visar att även barn kan drabbas av afrofobi. En liten flicka i fyran trakasserades på grund av sin hudfärg, säger Laine Nõu Englesson.

Enligt DO talade flickan och hennes mamma upprepade gånger med skolans personal.

– Vi går vidare eftersom skolan inte gjort någon egentlig utredning, bara vissa årgärder men de har inte hjälpt.

Genom sin passivitet har skolan, enligt DO, brutit mot sin utrednings- och åtgärdsskyldighet enligt diskrimineringslagen. Därför förbereds nu en stämning mot kommunen, skolans huvudman.

Slutade i bråk

I slutet av fjärde klass blev flickan sjuk, men trakasserierna fortsatte även efter det.

Det var först när flickan började i femman och trakasserierna urartade i ett stort slagsmål som skolan pratade med och dokumenterade både inblandade och kamrater.

– Man separerade då på några pojkar som stod bakom de flesta trakasserierna.

Men det finns fortfarande problem på den här skolan och det finns flera utsatta, säger Laine Nõu Englesson.

– Vi driver detta i första hand för att flickan ska få upprättelse. Men vi vill också sprida kunskap för vad skolan kan göra för att motverka diskriminering.

Vill se upprättelse

DO:s stämning kommer att leda till antingen en juridisk process eller till en förlikning för flickan.

– Det innebär dels ett förlikningsbelopp, men DO vill också alltid att den ansvarige parten för diskrimineringen eller bristande utredningen medger att den brustit, så att det blir en upprättelse för den drabbade.