I Västerbotten mår man toppen i själen

"Folkrörelserna är hemligheten"

Grattis västerbottningar!

Ni mår bäst i själen - igen!

I Västerbotten är den psykiska hälsan på topp och självmordstalet lägst i landet.

Det visar Minds index.

Carl von Essen, generalsekreterare Mind
Carl von Essen, generalsekreterare Mind

Det är den ideella föreningen Mind som med hjälp av experter tagit fram detta mått på psykisk hälsa. Indexet består av en viktad kombination av självskattad hälsa hos befolkningen och självmordstalet i Sveriges 21 län.

2013 toppade Västerbotten listan. Och den själsliga hälsan består.

Även 2014 mår västerbottningarna psykiskt bäst i landet.

I djupaste botten placerar sig Gotland - med det högsta självmordstalet och lågt självskattad psykisk hälsa.

Kvinnor skattar i allmänhet sin psykiska hälsa lägre än männen. Kvinnor gör också betydligt fler självmordsförsök än män. Däremot så dör flest män i självmord.

 – Män står för 70 procent av de fullbordade självmorden, säger Carl von Essen, generalsekreterare i Mind.

Det finns många fler faktorer än psykisk sjukdom som har stor betydelse för den psykiska hälsan.

– Det är komplext men det handlar om den fysiska hälsan, om utbildning, sociala villkor, uppväxt, emotionellt stöd och sociala sammanhang, säger Carl von Essen.

Fler män tar sitt liv

Utbildning graderas som den enskilt viktigaste faktorn av experterna.

– Utbildning påverkar självkänslan. Det är få saker som är så knäckande som att misslyckas fullständigt i skolan, säger Carl von Essen.

Utbildningsnivån påverkar även chanserna på arbetsmarknaden.

– Det är viktigt att känna att man gör nytta och att förekomma i ett socialt sammanhang har stor betydelse. Men det måste inte vara ett avlönat arbete, utan det kan vara någon form av sysselsättning som gör att man känner sig behövd.

Det finns också en tydlig koppling mellan utbildningsnivå - och självmord.

– Man vet att människor med eftergymnasial utbildning har tre gånger lägre självmordsfrekvens än människor med enbart grundskola.

Vad gäller emotionellt stöd så menar Carl von Essen att kvinnorna har ett rejält försprång framför männen.

– Män är hopplösa på att söka hjälp rent allmänt, säger han.

Sysselsättning viktigast

Likaså vad gäller socialt deltagande.

– Män påverkas i högre grad av utanförskap. Män inser inte hur viktigt det är att ha kontakt med sina nära och kära, att vidmakthålla goda relationer med vänner, arbetskamrater, grannar och att ingå i föreningssammanhang.

• Vad är det då för fantastisk hemlighet som Västerbotten ruvar på som får dem att må så själsligt bra?

– Varför Västerbotten ligger så bra till kan vara svårt att belägga vetenskapligt. Men det finns en oerhört stark folkrörelsetradition där som började med nykterhetsrörelsen på 1800-talet. Det gör att det finns ett starkt sammanhållande kitt mellan människorna i Västerbotten, säger Carl von Essen.

• Vilken är de viktigaste samhällsinsatserna för att förebygga psykisk ohälsa?

– Det är helt klart sysselsättning, helst ett avlönat arbete även om det inte måste vara det. Och att se till att fler ungdomar går ut grundskolan och gymnasiet med godkända betyg. Att undvika skolmisslyckande är väldigt centralt.

Så här ser hela listan ut med index-siffran (Mind-Index) till höger

(observera att länderna i botten har ett minusvärde).

1. Västerbottens län 5

2. Jönköpings län 4,9

3. Hallands län 4,8

4 Västra Götalands län 3,0

5. Skåne län 2,9

6. Stockholms län 2,9

7. Uppsala län 2,3

8. Kronobergs län 2,0

9. Västernorrlands län 1,8

10. Blekinge län 1,7

11. Östergötlands län  1,7

12. Södermanlands län 1,6

13. Dalarnas län 0,4

14. Värmland län 0.3

15. Gävleborgs län 0,1

16. Örebro län  -0.4

17. Jämtlands län -0,6

18. Norrbottens län -0,7

19. Kalmar län -1,2

20. Västmanlands län -2.2

21. Gotlands län -4,0

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN