Nya riktlinjer ska förbättra epilepsivården

Av:  TT

För första gången kommer nu nationella riktlinjer för epilepsivård i Sverige. Arkivbild.
För första gången kommer nu nationella riktlinjer för epilepsivård i Sverige. Arkivbild.

Svensk epilepsivård är bristfällig och ojämlik, konstaterar Socialstyrelsen som för första gången har tagit fram nationella riktlinjer för vård av epilepsi.

– Förhoppningsvis kan personal använda det som påtryckningar uppåt för förändring, säger Anna Lord, projektledare på Socialstyrelsen.

Riktlinjerna är tänkta att öka kunskapen kring epilepsi, både inom vården och i samhället.

– Epilepsi kan påverka en hela livet och det är en ständig källa till oro. Men får man rätt behandling och uppföljning kan många bli anfallsfria och leva ett normalt liv, säger Anna Lord.

Ojämlik vård

Under utredningen har Socialstyrelsen märkt stora skillnader över landet för patienters möjlighet till att få rätt epilepsivård. En av de högst prioriterade åtgärderna som nu lyfts fram handlar om uppföljning.

– Vi ser att regelbunden uppföljning är jätteviktigt. Det är också viktigt att det finns kompetens med team som kan samverka kring patientens behov, då epilepsi kan bero på många orsaker och kräva olika åtgärder. Det ser i dag väldigt ojämlikt ut beroende på var i landet du är.

Anna Lord lyfter även vikten av möjligheten till en avancerad utredning. En sådan kan leda till en omvärderad diagnos och nya läkemedel som kan hjälpa patienten. Det kan också göra att man upptäcker möjligheten till operation.

För få opereras

– Man kan ha haft jättesvår epilepsi med många anfall, där en operation kan göra att man blir anfallsfri. Vi tror att den metoden underutnyttjas, nu sker cirka 50 sådana operationer om året. Vi tror åtminstone att det dubbla antalet skulle kunna opereras.

TT: Tror ni att riktlinjerna kommer att efterlevas?

– De kan redan nu användas av landsting och regioner för att planera och organisera epilepsivården. Förhoppningsvis kan också personal använda det som påtryckningar uppåt för förändring.

Publisert: