Fartygsvrak hotar miljön

NYHETER

Nu ska skeppen kartläggas

Flera oljeläckande fartygsvrak befaras finnas längs västkusten.

Nu ska länsstyrelsen ta redan på hur omfattande problemet är och vad man kan göra åt det.

Foto: Oljeläckande vrak hotar havsmiljön.

Utanför Lysekil ligger vraket efter norska Skytteren som sjönk under andra världskriget. Varje dygn läcker fartyget flera hundratals liter olja rätt ut i havet.

För att ta reda på om det finns fler läckande fartygsvrak och vilken risk de i så fall utgör har länsstyrelsen i Västra Götaland inlett ett samarbete med bland annat Chalmers, oljebolaget Preem och Stena Bulk.

Svar till hösten

– Vi vill undersöka omfattningen och värdera risken med den här typen av läckage mot riskerna det innebär att sanera, säger Björn Sjöberg, ansvarig för länsstyrelsens vattenvårdsenhet.

Förstudien beräknas vara klar någon gång under hösten och ska fungera som underlag för det fortsatta arbetet.

Viktiga frågor att ta ställning till är hur en eventuell vraksanering skulle kunna finansieras och vilken typ av saneringsteknik som bör tillämpas.

Janna Roosch (.se)