Dyrare mat väntas i höst

NYHETER

Viktiga basvaror som mjöl kan höjas 30 procent

Rejäla prishöjningar på livsmedel kryper allt närmare.

Aktörerna på det slagfält där priserna sätts - livsmedelsindustrin mot dagligvaruhandeln - talar nu alla om dyrare mat och dryck.

Viktiga basvaror, som mjöl, kan enligt vissa bedömare öka med 30 procent i butikerna i höst.

Fast prisförhandlingar mellan branschledande aktörer pågår ännu på många håll. Varken Axfood, Coop eller Ica är klara.

- Men det vore naivt att säga att det inte kommer att bli några prishöjningar, säger Magnus Frisk, informationschef på Coop Sverige, till tidningen Icanyheter.

Pekar uppåt

Att det pekar uppåt syns även i utfallet av de förhandlingar som är klara.

- Vi har lyckats få igenom de första prishöjningarna, men vilka varor och marknader det rör sig om kan jag inte tala om, säger Haakon Mageli, informationsdirektör på Orkla Foods till tidningen Fri Köpenskap.

Beskedet kommer sedan Arla Foods i augusti höjt priset för råmjölk till medlemsbönder två gånger efter fyra år utan prisförändringar.

Bedömare talar om ett trendbrott.

- Livsmedelspriserna är en faktor som under flera år verkat återhållande på inflationstakten. Nu har de gradvis vänt runt, och ger ett uppåtriktat tryck på inflationen i stället, säger Åke Gustafsson, ekonom på Swedbank, till TT.

Prishökar

Han räknar med att livsmedelspriserna ökar med tre procent i årstakt till mitten av 2008 för att därefter avta något.

Andra bedömare ligger högre i prognosen, medan Konjunkturinstitutet (KI) hamnar ett steg ned, på två procent i år.

De värsta prishökarna finns i lantbrukarleden.

LRF-tidningen Land Lantbruk räknar efter intervjuer med folk i branschen med att priserna kan gå upp med 30 procent för mjöl, medan det för pasta, gryn och flingor kan röra sig om 10-20 procent.

Rekordlåga spannmålslager till följd av ökad konsumtion i Kina och växande etanolproduktion sägs vara pådrivande faktorer. Men samtidigt är storleken på årets skördar inte möjliga att uppskatta ännu.

Inflationsdrivande

Michael Jeppsson, spannmålschef på Lantmännen, säger till tidningen att läget klarnar först i november när Australien kommer in i bilden.

Livsmedelspriserna är mycket inflationsdrivande. Boendet är den enda faktor som har större påverkan på vårt viktigaste inflationsmått, Konsumentprisindex (KPI).

- Med alkohol och drycker utgör livsmedel 13 procent av KPI. Går livsmedelspriserna upp med 5 procent har du en halv procent upp på KPI, säger Gustafsson.

Han håller med Jeppsson om att det ännu är svårt att avgöra vad årets skörd slutar på.

- Men i leverantörsledet har råvarupriserna dragit iväg. Det är inte bara mjölken. Vi ser det på vissa spannmål, framförallt på grödor som konkurrerar med energigrödor, som kan ge högre lönsamhet per areal för odlaren.

Andra prisdrivande faktorer är enligt Gustafsson den ökade efterfrågan på närproducerade livsmedel och den högre löneökningstakten för såväl grossister som detaljister och producenter.

Matprisfaktorer

Joakim Goksör/TT