Stabilt för gifta i Umeå

NYHETER

Skilsmässorna på nedgång i staden

Allt fler äktenskap i Sverige håller. I Umeå verkar de gifta paren vara lyckligare än någonsin. I varje fall om färre skilsmässor är ett mått på lycka.

Foto: I statistiken. Katarina Sandström gifte sig med Tommy Borglund i Västerbacka kapell 2004.

2005 skiljde sig 191 Umeåkvinnor. Det är en minskning med nästan 18 procent jämfört med 2000.

– I Sverige håller ungefär 50 procent av äktenskapen. Vissa år kan det vara tillfälliga förändringar men jag tror att det är den nivån vi kommer att hålla i framtiden, säger relationsexperten Sverker Wadstein.

Äktenskapet har förändrats

Enligt Sverker Wadstein är en anledning till att vi skiljer oss att vi lever i ett allt mer individualistiskt samhälle. Om äktenskapet tidigare grundade sig på trygghet och en ekonomisk garanti så handlar det idag mer om kärlek och romantik.

– Idag får vi kanske ut mer av relationen men samtidigt är den mer labil än förr.

En annan anledning är att parterna har olika förväntningar på vad relationen ska ge. Medan den ene förväntar sig att man ska dela allt, såväl tankar, känslor och livet, tycker den andre att det duger bra med en mer praktisk och fysisk relation.

– Det är viktigt att vara tydlig med vilka förväntningar man har. Först då har den andre möjlighet att bemöta dem, säger Sverker Wadstein.

Fira speciella dagar

En förälskelse går över och för att hålla äktenskapet levande är det viktigt att vårda minnet av den förälskelsen. Därför tycker Sverker Wadstein att det är viktigt att gifta par till exempel firar bröllopsdagar, årsdagar och tittar på gamla fotografier.

– Det är med äktenskap som med bilar – det är viktigt med underhåll. Kärleksrelationen behöver tid, underhåll och att man putsar den.

Maria Soläng