Stockholmarna flyr från Svenska kyrkan

NYHETER

10000 personer gick ur förra året

Foto: Sven Gunnarsson är kyrkoherde i Hallunda. Kyrkan måste göra mer reklam, anser han.

Svenska kyrkan fortsätter att tappa medlemmar.

Nästan 10 000 stockholmare sa upp medlemskapet under 2006.

För varje år som går förlorar Svenska kyrkan fler medlemmar.

Under 2006 valde ungefär 10?000 människor i Stockholms stift att säga upp sitt medlemskap.

– Man gör ett val och för alla är det inte lika relevant att vara medlem, men varje person som lämnar kyrkan är ett misslyckande, säger Annika Sjöqvist Platzer, medieansvarig för Stockholms stift.

Vid Botkyrka församling anser man så här:

– Vi måste vara tydligare med vad kyrkan egentligen gör och står för. Kristus står i centrum, och det ska man visa. Man bör göra mer ”reklam” för vad kyrkan är bra på, säger kyrkoherde Sven Gunnarsson.

Flest gick ur 2004

Att gå ur kyrkan är en trend som har funnits under flera år, främst under 2000-talet. Störst antal utträden skedde under 2004, då lämnade 79?063 personer i landet Svenska kyrkan.

– Generellt sett har kyrkan en starkare ställning på landsbygden än i städerna. Därför är utträdena relativt sett fler i exempelvis Stockholms stift än på andra ställen. Det speglar också relationen till Svenska kyrkan som är svagare i städerna, säger Jonas Bromander, forskare i religionssociologi vid Uppsala universitet.

Varför väljer så många att gå ur kyrkan?

– Det har en direkt relation till ekonomi. Det finns en vilja bland folk att spara pengar.

Vad gör kyrkan för att stoppa flykten?

– Man satsar brett på barn- och ungdomsarbete och hjälper utslagna och hemlösa.

– Men vi får nog räkna med att det blir en mindre kyrka i framtiden. Utträdesnivån på några procent kommer nog fortsätta.

Strax över 1 000 personer valde att under 2006 göra inträde i Svenska kyrkan.

Avhoppen i stiften

Anders Wallin, Daniel Persson (.se)