Sverige höjer beredskapen för fågelinfluensan

NYHETER

Larm efter utbrott i Tyskland och Polen

Från och med i morgon, onsdag, höjer Sverige skyddsnivån från nivå 1 till nivå 2 mot fågelinfluensan.

Höjningen görs efter att flera fall av aggressiv fågelinfluensa, H5N1, konstaterats i Polen och Tyskland.

Beslutet om höjd skyddsnivå togs av Jordbruksverket på tisdagen. Skyddsnivå 2 innebär att fjäderfä ska hållas inomhus. Det blir också förbjudet med utställningar, tävlingar och liknande arrangemang med fjäderfä och andra fåglar i fångenskap.

Beslutet gäller alla besättningar med fjäderfä och andra fåglar i fångenskap söder om Dalälven.

På skalan som infördes för drygt ett år sedan finns det tre nivåer.

Nivå två används då fågelinfluensan finns i Sveriges närhet och då det finns en risk för att sjukdomen kommer till Sverige. För att nivån ska höjas till maximala tre krävs det att fågelinfluensan finns inom Sveriges gränser.

– Men det finns inga tecken på ökad dödlighet hos fåglar i Sverige. Det här är en förebyggande åtgärd, säger Jan Danielsson, veterinär på Jordbruksverkets avdelning för djurskydd och hälsa.

Enligt Danielsson finns det ingen anledning för den enskilde personen att vara orolig.

– Den här nivån kan mer som ses som en upplysning. Men som alltid gäller det att vara observant om man ser större ansamlingar av döda fåglar, säger han.

Skyddsnivå 2 har utlysts en gång tidigare i Sverige.