Vinterkräksjukan lamslår sjukhusen

NYHETER

Intagningsstopp på 13 avdelningar

Foto: Södersjukhuset har drabbats hårt av vinterkräksjukan. Personalbrist och ont om vårdplatser är två av problemen som följer med utbrottet.

Vinterkräksjukan förlamar länets sjukhus.

På Södersjukhuset har fem avdelningar stängts för sanering.

Antalet utbrott av Caliciviruset, mer känt som vinterkräksjukan, har exploderat efter nyårshelgen.

För länets sju största sjukhus har det inneburit stora problem med kraftiga överbeläggningar som följd.

Totalt har 13 avdelningar intagningstopp.

– Det är tungt just nu. Vi har tvingats stänga två avdelningar för sanering. Samtidigt har vi haft patientrekord två dagar i rad, säger Cecilia Orrby, informationsansvarig vid Danderyds sjukhus.

Hårt drababde

Smittan, som härjar som värst mellan januari och mars, sprider sig snabbt mellan patienter och besökare.

Södersjukhuset, SÖS, har drabbats hårt av utbrottet. Där har man hittills tvingats stänga fem avdelningar.

– Det är en besvärlig situation. Förutom att vi måste isolera avdelningar insjuknar även personalen. Vi har alltid svårt med vårdplatser så det här gör inte saken lättare, säger Ulrica Franzén, informationschef.

Kraftigt patientflöde

Sjukhusen har tydliga saneringsrutiner efter de senaste årens epidemier. Som regel öppnar en isolerad avdelning 48 timmar efter det senast insjuknade fallet.

Intagningsstoppen har gjort att sjukhusen måste samarbeta för att klara av det kraftiga patientflödet.

– Det kan hålla i sig några månader till, så utsikterna ser inte alltför goda ut, säger Ulrica Franzén.

Antal stängda avdelningar:

Varning från sjukhusen

Clarence Frenker (.se)