Stekspade innehåller gift

avCaroline Olsson

NYHETER

Livsmedelsverket varnar – ämne i plasten skadar dna och är helt förbjudet i köksredskap

Redskapet har sålts i Sverige sedan 2004.

Nu varnar Livsmedelsverket för att den innehåller gift.

Stekspaden är speciellt olämplig att använda i värme.

Det är danska Födevaredirektoratet, motsvarigheten till svenska Livsmedelsverket, som hittat den giftiga ämnet anilin, som även förkortas MDA, i en stekspade av svart nylonplast.

Stekspaden har sålts i Sverige sedan 2004.

Nu har samtliga kontrollmyndigheter i kommunerna där butiker sålt redskapet kontaktats, liksom branschorganisationen Svensk Handel. Allt för att få bort varan från hyllorna.

Lämna tillbaka

Samtliga stekspadar av den aktuella typen kommer att plockas bort från butikerna.

Livsmedelsverket uppmanar dessutom konsumenter som redan köpt varan att lämna tillbaks den.

Det giftiga ämne som hittas får inte användas alls i material som kommer i kontakt med livsmedel.

Skadar arvsanlagen

Anilin eller MDA misstänks kunna skada arvsanlagen och även öka risken för vissa canceryper.

Eftersom det hör till den farliga grupp gifter som skadar kromosomerna finns inte heller något gränsvärde eller nedre gräns.

Ämnet methylenedianiline, MDA, är ett gift som används i samband med framställning av bland annat antioxidatinsmedel, vulkaniseringsmedel och färgämnen. Det har tidigare hittats i köksredskap av liknande typ i både Norge, Slovenien och Tyskland, men då har halterna varit lägre.